Lingüística Aplicada a la Traducció

febrer de 2006

Prova orientativa

Marta Bosch i Joaquim Llisterri


Podeu accedir a la prova en qualsevol moment del curs.

No hi ha cap limitació de temps per realitzar la prova.

Podeu realitzar la prova simulant les condicions d’un examen real o de qualsevol altra manera que us sembli adient.

No cal que envieu les vostres respostes als professors. Es tracta d’una prova orientativa per ajudar-vos a saber quin és el vostre nivell fins ara i per donar-vos una indicació sobre l’estil i el nivell de l’examen final.


Indiqueu si les afirmacions que hi ha a continuació són certes o falses

Cada pregunta encertada suma un punt; cada resposta incorrecta resta 0,5 punts; les preguntes no contestades ni sumen ni resten punts.


Lingüística Aplicada a la Traducció - Prova orientativa, febrer de 2006
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/gen_ling/examens/Ex_LingTrad_feb_05_06.html
Last updated: 10/6/12 23:15

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.