Activitat: Les obres lexicogràfiques

1. Consulteu l’entrada del verb olvidar en castellà als diccionaris que es donen a continuació i contesteu les preguntes que hi ha al final:

(a) Quina informació ofereix un diccionari de construcció i règim? Sabríeu explicar quina diferència hi ha entre un diccionari de construcció i un diccionari descriptiu de la llengua? (Il·lustreu la vostra resposta amb exemples). Hi ha al mercat algun diccionari combinatori per a la llengua castellana?

(b) Què tenen de diferent les entrades lexicogràfiques del Diccionario del español actual en comparació amb les entrades del Diccionario de uso del español? Especifiqueu la informació que un traductor trobarà en aquestes dues obres.

(c) Què té de diferent un diccionari de dubtes respecte a un diccionari general de la llengua? Sabríeu dir si hi ha en procés d’elaboració algun altre diccionari de dubtes per al castellà?

2. Consulteu els següents diccionaris i contesteu les preguntes que hi ha a continuació:

(a) Expliqueu com s’accedeix a locucions i frases fetes en un diccionari de la llengua (p.e. un diccionari normatiu com el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans 1995 o un diccionari descriptiu com el Gran diccionari de la llengua catalana de l’Enciclopèdia Catalana 1998) i com s’hi accedeix a Espinal (2004) i a Raspall - Martí (1984, 1996).

(b) Quins poden ser per a un traductor els avantatges d’un diccionari conceptual de frases fetes i expressions lexicalitzades? Justifiqueu amb exemples la vostra resposta.

(c) Sabríeu dir si s’ha publicat recentment algun diccionari fraseològic per a la llengua castellana?

l’extensió màxima de la resposta serà de 3 pàgines a 1,5 espais.

Es valorarà positivament:

Es valorarà negativament:

Data de lliurament: divendres 17 de desembre.

Alumnes del grup 2: Podeu lliurar l’activitat a l’aula 1 durant l’hora de classe o deixar-la a les bústies dels professors situades a la planta baixa de la Facultat.

Alumnes dels grups 1 i 3: Podeu lliurar l’activitat a les aules 4 i 1 durant l’hora de classe o deixar-la a les bústies dels professors situades a la planta baixa de la Facultat. També podeu enviar l’activitat per correu electrònic a Joaquim.Llisterri@uab.es només si s’utilitza l’adreça institucional (@campus.uab.es). En aquest cas, s’adjuntarà un document de Word (o processador de textos compatible) amb el següent nom de fitxer: A2_GrupX_Cognom.doc

Indiqueu el temps que heu invertit en la realització d’aquesta activitat:
_____ hores, _____ minuts

Activitats preparades per Maria Teresa Espinal i Joaquim Llisterri.

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 25/2/05 00:33