line_red

Activitat: Les obres lexicogràfiques

line_red

1. Consulteu l’entrada del verb dudar en castellà als diccionaris que es donen a continuació i contesteu les preguntes que hi ha al final:

Cuervo, Rufino José (1953, 1994) Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana. Continuado y editado por el Instituto Caro y Cuervo. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 8 vols. Barcelona: Herder, 1998, 2002.

Moliner, María (1970), Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos.

Seco, Manuel (1970), Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Madrid, Aguilar.

Seco, Manuel, Olimpia Andrés y Gabino Ramos (1999), Diccionario del español actual, Madrid, Aguilar.

2. Consulteu els següents diccionaris i contesteu les preguntes que hi ha a continuació:
Espinal, M. Teresa (2004), Diccionari de sinònims de frases fetes, Barcelona / Valencia: UAB. Servei de Publicacions / Publicacions de la Universitat de Valencia / Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Raspall, Joana - Martí, Joan (1984, 1996), Diccionari de locucions i frases fetes, Barcelona: Edicicions 62.

Es valorarà positivament: Es valorarà negativament: Data de lliurament: divendres 10 de març de 2006

Alumnes del grup 2: Podeu lliurar l’activitat a l’aula durant l’hora de classe o deixar-la a la bústia de la professora situada a la planta baixa de la Facultat.

Alumnes dels grups 1 i 3: Podeu lliurar l’activitat a l’aula durant l’hora de classe o deixar-la a la bústia del professor situada a la planta baixa de la Facultat. També podeu enviar l’activitat per correu electrònic a Joaquim.Llisterri@uab.es només si s’utilitza l’adreça institucional (@campus.uab.es). En aquest cas, s’adjuntarà un document de Word (o processador de textos compatible) amb el següent nom de fitxer: A3_GrupX_Cognom.doc (on X és el número del grup).

No s’acceptaran activitats que no es lliurin seguint les indicacions anteriors, que no portin una identificació correcta del grup en el qual està matriculat l’estudiant o que es lliurin fora del termini establert.

line_red

Activitats preparades per Marta Bosch i Joaquim Llisterri.

line_red

Activitat: Les obres lexicogràfiques
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/gen_ling/exercicis/Act_diccionaris_05_06.html
Last updated: 23/02/06 11:13

line_red