Activitat: Els sistemes d’escriptura

1.- A continuació trobareu sis sistemes d’escriptura:

(a)

escriptura a

(b)

escriptura 2

(c)

escriptiura 3

(d)

escriptura 4

(e)

escriptura 5

(f)

escriptura 6

Per a cadascun dels sistemes, proporcioneu la informació següent:

2.- Digueu què s’entén per "transcripció", per "transliteració" i per "romanització" en algun diccionari de lingüística o a internet i indiqueu si els següents topònims s’han transcrit o s’han transliterat. Raoneu la vostra resposta.

Podeu emprar les següents fonts d’informació:

Data de lliurament: divendres 20 de desembre de 2002

Activitats preparades per Maria Teresa Espinal i Joaquim Llisterri.

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 14/8/03 22:05