Activitat: Les llengües de la Unió Europea

1.-
(a) Quines eren les llengües oficials de la Unió Europea abans de l’1 de maig de 2004? Indiqueu el seu nom en català i en castellà.

(b) Quines llengües es van incorporar com a llengües oficials amb l’ampliació de la Unió Europea? Indiqueu el seu nom en català i en castellà.

(c) Indiqueu quines són les llengües oficials dels estats integrats a la Unió Europea.

Indiqueu les fonts consultades per justificar la vostra resposta.

2.- A quina família i a quin grup lingüístic pertany cadascuna de les llengües oficials actuals de la Unió Europea?

Indiqueu les fonts consultades per justificar la vostra resposta.

Podeu emprar les següents fonts d’informació:

Podeu fer servir també els enllaços recollits a:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/internet_ling/rec_ling_internet.html#llengues

Es valorarà positivament:

Es valorarà negativament:

Data de lliurament: divendres 29 d’octubre a les aules 4 (Grup 1) i 1 (Grups 2 i 3) o a les bústies dels professors situades a la planta baixa de la Facultat. Els estudiants dels grups 1 i 3 poden enviar l’activitat per correu electrònic a Joaquim.Llisterri@uab.es només si s’utilitza l’adreça institucional (@campus.uab.es).

Indiqueu el temps que heu invertit en la realització d’aquesta activitat:
_____ hores, _____ minuts

Activitats preparades per Maria Teresa Espinal i Joaquim Llisterri.

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 14/10/04 12:50