Activitat: Les llengües del món

1.- Existeix una llengua anomenada malgaix? Si la resposta és afirmativa:

2.- Algunes de les llengües parlades a l’Afganistan són les següents: farsi (o persa), paixto, uzbec i jakati.

Podeu emprar les següents fonts d’informació:

Activitats preparades per Maria Teresa Espinal i Joaquim Llisterri.

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 14/8/03 22:07