Activitat: Les llengües del món

1.- Existeix una llengua anomenada tamazight? Si la resposta és afirmativa:

Indiqueu les fonts consultades per justificar la vostra resposta.

2.- Algunes de les llengües parlades a l’Iraq són les següents: àrab oriental (col·loquial), armeni, farsi occidental i kurd.

Podeu emprar les següents fonts d’informació:

Es valorarà positivament:

Es valorarà negativament:

Data de lliurament: divendres 24 d’octubre a les aules 1 (Grup 1 i 3) i 2 (Grup 2 i 4) o a les bústies dels professors situades a la planta baixa de la Facultat. Els estudiants dels grups 2 i 4 poden enviar l’activitat per correu electrònic a Joaquim.Llisterri@uab.es.

Activitats preparades per Maria Teresa Espinal i Joaquim Llisterri.

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 6/10/03 19:30