Activitat: Les llengües de signes

El passat dia 16 de setembre el Ministre de Treball i Assumptes Socials va presentar al Consell de Ministres el "Anteproyecto de Ley de Reconocimiento de la Lengua de Signos" (http://www.farocnse.com/documentos/Ley.doc) i es va remetre al Parlament per a la seva discussió. Imagina't que ets un dels lingüistes encarregats d’assessorar els parlamentaris sobre les característiques de les llengües de signes, i respon les preguntes següents.

1.- Existeix, a més de l’espanyola, una llengua de signes catalana?

2.- Si existeix la llengua de signes catalana, és igual que l’espanyola?

3.- Es pot aprendre una llengua de signes de manera natural igual que les altres llengües?

4.- Es poden emprar paraules noves - per exemple, tecnicismes - en les llengües de signes?

5.- Es pot dir que les llengües de signes tenen una gramàtica?

Podeu emprar les següents fonts d’informació:

Es valorarà positivament: Es valorarà negativament: Data de lliurament: divendres 28 d’octubre de 2005 Alumnes del grup 2: Podeu lliurar l’activitat a l’aula durant l’hora de classe o deixar-la a la bústia de la professora situada a la planta baixa de la Facultat.

Alumnes dels grups 1 i 3: Podeu lliurar l’activitat a l’aula durant l’hora de classe o deixar-la a la bústia del professor situada a la planta baixa de la Facultat. També podeu enviar l’activitat per correu electrònic a Joaquim.Llisterri@uab.es només si s’utilitza l’adreça institucional (@campus.uab.es). En aquest cas, s’adjuntarà un document de Word (o processador de textos compatible) amb el següent nom de fitxer: A1_GrupX_Cognom.doc (on X és el número del grup).

No s’acceptaran activitats que no es lliurin seguint les indicacions anteriors, que no portin una identificació correcta del grup en el qual està matriculat l’estudiant o que es lliurin fora del termini establert.

Activitats preparades per Marta Bosch i Joaquim Llisterri.

Activitat: Les llengües de signes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/gen_ling/exercicis/Act_lleng_signes_05_06.html
Last updated: 14/10/05 00:14