Activitat: La traducció

l’objectiu d’aquesta activitat és que us feu una idea del grau de fiabilitat d’alguns sistemes de traducció automática. Suposeu que una associació de filòsofs us demana que l’assessoreu per escollir un sistema de traducció automàtica amb la finalitat d’incloure textos en diferents llengües a la seva pàgina web.

A les pàgines següents trobareu els tres sistemes que heu d’utilitzar:

d’acord amb la vostra llengua B, traduïu al castellà, amb cadascun d’aquestes tres sistemes, el text francès o anglès (extret de L’être et le néant de J.P. Sartre) que us donem a continuació:

(1) Comenteu els diversos problemes lingüístics que detecteu en els resultats que ofereixen els tres sistemes de traducció automàtica.

(2) Indiqueu les raons per les quals escolliríeu un sistema o un altre.

Si voleu saber més coses sobre la traducció automàtica podeu consultar:

Es valorarà positivament:

Es valorarà negativament:

Data de lliurament: divendres 6 de maig de 2005.

Alumnes del grup 2: Podeu lliurar l’activitat a l’aula 1 durant l’hora de classe o deixar-la a les bústies dels professors situades a la planta baixa de la Facultat.

Alumnes dels grups 1 i 3: Podeu lliurar l’activitat a les aules 2 i 1 durant l’hora de classe o deixar-la a les bústies dels professors situades a la planta baixa de la Facultat. També podeu enviar l’activitat per correu electrònic a Joaquim.Llisterri@uab.es només si s’utilitza l’adreça institucional (@campus.uab.es). En aquest cas, s’adjuntarà un document de Word (o processador de textos compatible) amb el següent nom de fitxer: A4_GrupX_Cognom.doc

Indiqueu el temps que heu invertit en la realització d’aquesta activitat:
_______ hores, _______ minuts.

Activitats preparades per Maria Teresa Espinal i Joaquim Llisterri.

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 20/4/05 18:38