line_red

Activitat: La traducció

line_red

l’objectiu d’aquesta activitat és que reflexioneu sobre els problemes de la traducció a partir de l’anàlisi de les dificultats que presenten els sistemes de traducció automática. Suposeu que una associació de filòsofs us demana que l’assessoreu per escollir un sistema de traducció automàtica amb la finalitat d’incloure textos en diferents llengües a la seva pàgina web.

A les pàgines següents trobareu els tres sistemes que heu d’utilitzar:

d’acord amb la vostra llengua B, traduïu al castellà, amb cadascun d’aquestes tres sistemes, el text francès o anglès (extret de L’être et le néant de J.P. Sartre) que us donem a continuació:

Nos recherches nous ont conduits au sein de l’être. Mais aussi elles ont abouti à une impasse puisque nous n'avons pu établir de liaison entre les deux régions d’être que nous avons découvertes.

Our inquiry has led us to the heart of being. But we have been brought to an impasse since we have not been able to establish the connection between the two regions of being which we have discovered.

(1) Classifiqueu i comenteu els diversos problemes lingüístics que detecteu en els resultats que ofereixen els tres sistemes de traducció automàtica.

(2) Indiqueu les raons lingüístiques per les quals escolliríeu un sistema o un altre.

(3) Alguns sistemes tradueixen “we have been brought” amb el verb “llevar” i d’altres amb el verb “traer”. Consulteu al CREA (Corpus de Referencia del Español Actual) les aparicions de “nos ha llevado” i “nos ha traído” i, a partir de les concordances i de les agrupacions, indiqueu les conclusions que podeu treure sobre l’ús de “llevar” i de “traer” en el context de la traducció que esteu considerant. Si heu treballat amb la traducció de l’original francès, busqueu igualment al CREA la informació sobre "llevar" i "traer" i indiqueu quina seria la millor opció i per quins motius, tenint en compte les alternatives que ofereixen els tres sistemes emprats: "se nos ha llevado a un callejón sin salida" (Translendium), "hemos sido traídos a un callejón sin salida" (Reverso) i "nos han traído a una callejón sin salida" (Systran).

(4) Coneixeu algun recurs electrònic en català semblant al CREA?

Per consultar el CREA, accediu a la pàgina de la Real Academia Española i aneu a l’apartat “Consulta Banco de datos”, secció “Corpus actual”. Segurament us ajudarà ordenar les concordances pel primer o el segon element a la dreta i mirar les agrupacions 5 o més paraules. En cas de dubte, feu servir el manual de consulta que trobareu a: http://corpus.rae.es/ayuda_c.htm

Si voleu saber més coses sobre la traducció automàtica podeu consultar:

ABAITUA ODRIOZOLA, J. (2002) Introducción a la traducción automática - en diez horas -. Material preparado para los cursos de postgrado en Traducción por la UD y en Tecnología Lingüística por la UEU/EHU. Grupo DELI, Universidad de Deusto.
http://sirio.deusto.es/abaitua/konzeptu/ta/mt10h_es/index.html

Es valorarà positivament: Es valorarà negativament: Data de lliurament: divendres 5 de maig de 2006

Alumnes del grup 2: Podeu lliurar l’activitat a l’aula durant l’hora de classe o deixar-la a la bústia de la professora situada a la planta baixa de la Facultat.

Alumnes dels grups 1 i 3: Podeu lliurar l’activitat a l’aula durant l’hora de classe o deixar-la a la bústia del professor situada a la planta baixa de la Facultat. També podeu enviar l’activitat per correu electrònic a Joaquim.Llisterri@uab.es només si s’utilitza l’adreça institucional (@campus.uab.es). En aquest cas, s’adjuntarà un document de Word (o processador de textos compatible) amb el següent nom de fitxer: A4_GrupX_Cognom.doc (on X és el número del grup).

No s’acceptaran activitats que no es lliurin seguint les indicacions anteriors, que no portin una identificació correcta del grup en el qual està matriculat l’estudiant o que es lliurin fora del termini establert.

line_red

Activitats preparades per Marta Bosch i Joaquim Llisterri.

line_red

Activitat: La traducció
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/gen_ling/exercicis/Act_traduccio_05_06.html
Last updated: 07/06/06 23:52

line_red