Exercicis: El significat lèxic


Expliqueu les relacions de sentit que es poden aïllar entre els membres del camp semàntic de mal segons la informació que dona un diccionari de sinònims i d’antònims.

(a) dany, perjudici, lesió, tort, detriment
(b) dolor, sofriment, malaltia
(c) ferida, cop
(d) bé, benefici, avantatge
(e) pèssim, dolent
(f) bo, excel·lent
(g) difícilment
(h) bé


Establiu quin tipus de relacions de significat mantenen entre si els següents parells de paraules:

IIIRelació
fríocaliente 
agualíquido 
cuadradoredondo 
negroblanco 
arribaabajo 
hacerdeshacer 
tobillopie 
vendercomprar 
tejadoedificio 
mangacamisa 
comerconsumir 


Amb l’ajut del Diccionario de la lengua española de la RAE decidiu si "contestar" i "responder" són sinònims perfectes. Heus aquí alguns paradigmes de frases que us ajudaran a decidir-ho.

(a) Este campo no responde/*contesta
(b) El delincuente debe responder/contestar ante la justicia
(c) Respondo/*contesto del buen comportamiento de mi amiga
(d) Respondo/contesto por María en todo


Considereu les següents entrades de diccionari, extretes del Diccionari de la llengua catalana (2a edició, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1983).


A partir dels mots següents comenta els tipus de regles lèxiques més comunes a les llengües naturals i altres procediments de formació de paraules: cobrament, ossificar, saltataulells, maldecaps, sortia, explicava, la grossa, el perquè, làser, ugetista, motel, un kleenex, un cicerone.


Exercicis preparats per Maria Teresa Espinal i Joaquim Llisterri. Alguns han estat extrets o adaptats de:

Akmajian, A., Demers, R. A. i Harnish, R. M. (1984). Linguistics: An introduction to language and communication (2nd ed.). Cambridge, MA: The MIT Press. (Obra original publicada el 1979)

Alonso-Cortés, . i Pinto, A. (1993). Ejercicios de lingüística. Madrid: Editorial Complutense.

Demers, R. A. i Farmer, A. K. (1995). A linguistics workbook (3rd ed.). Cambridge, MA: The MIT Press. (Obra original publicada el 1986)

Finegan, E. i Besnier, N. (1989). Language: Its structure and use. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Fromkin, V. i Rodman, R. (1993). An introduction to language (5th ed.). Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers. (Obra original publicada el 1974)

Altres exercicis


Exercicis: El significat lxic
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/gen_ling/exercicis/Exerc_lexic_LingTrad.html
Last updated: 1/11/15 12:17