Exercicis de semàntica


Definiu les següents relacions semàntiques i doneu, com a mínim, dos exemples de cada tipus de relació.

Verifiqueu les vostres definicions en els manuals recomanats o en diccionaris de lingüística.

tornar al principi

Analitzeu les ambigüitats que presenten els enunciats següents i descriviu els diversos significats que pot tenir cada enunciat.

tornar al principi

Indiqueu el paper temàtic (o paper semàntic) de cadascun dels elements subratllats en els enunciats següents.

tornar al principi
Exercicis de semàntica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: