Exercicis de semàntica
Respostes


Definiu les següents relacions semàntiques i doneu, com a mínim, dos exemples de cada tipus de relació.

Verifiqueu les vostres definicions en els manuals recomanats o en diccionaris de lingüística.

El significat en la paraula

tornar al principi

Analitzeu les ambigüitats que presenten els enunciats següents i descriviu els diversos significats que pot tenir cada enunciat.

tornar al principi

Indiqueu el paper temàtic (o paper semàntic) de cadascun dels elements subratllats en els enunciats següents.

Relacions temàtiques o de predicació

tornar al principi
Exercicis de semàntica – Respostes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: