Exercicis: La traducció


De vegades s’ha dit que la traducció és un cas especial de bilingüisme. Raoneu l’abast d’aquesta hipòtesi.


Raoneu el contingut d’aquesta citació. Justifiqueu la vostra resposta.

". . . L’objet de la traduction. On a pu penser que celle-ci était un exercice portant sur deux langues et consistant à trouver dans l’une les mots et les structures de l’autre. Les recherches sur la machine à traduire menèrent à l’étude des correspondances par paires de langues, à ce que l’on appelle, d’un lourd anglicisme la grammaire contrastive. L’échec relatif de ces travaux est sans doute dû au fait que la traduction automatique ne s’est pas inspirée du mode opératoire de l’homme qui, lui, ne transpose pas un code en un autre mais appréhende et réexprime un sens.
. . . le processus de la traduction relève beaucoup plus d’opérations de compréhension et d’expression que de comparaisons entre les langues. . . .. Le traducteur, tantôt lecteur pour comprendre, tantôt écrivain pour faire comprendre le vouloir dire initial, sait fort bien qu’il ne traduit pas une langue en une autre mais qu’il comprend une parole et qu’il la transmet à son tour en l’exprimant de manière qu’elle soit comprise. C'est l’intéret de la traduction d’être toujours à ce point de jonction où le vouloir dire de l’écrivain rejoint le vouloir comprendre du lecteur."


Comenteu sintèticament els criteris que és recomanable de seguir en la traducció dels noms propis.


El fet que una expressió com a decir verdad es pugui traduir al català per amb franquesa, francament, si hem de ser francs, si voleu que us parli amb franquesa, etc., quin(s) problema(es) teòric(s) planteja?


Raoneu el contingut d’aquesta nota d’un traductor a la llum del problema de la relació entre comprensió i traduïbilitat.

"La primera cuestión que hube de resolver consistía en decidir si mi versión habría de ajustarse a las palabras del autor y a las características de la exposición, o si, por el contrario, habría de buscar el mayor provecho de los nuevos lectores interesados especialmente, por tanto, en los problemas del vehículo lingüístico resultante de la traducción. Independientemente del carácter general de la obra, al ocuparse su autor sobre temas lingüísticos, lo hace desde la perspectiva de una determinada lengua, el inglés, . . .. Pues bien, la decisión, adoptada consistió en adecuar la exposición a su nuevo vehículo y referir al español todas aquellas observaciones en las que coincide con el inglés y, consecuentemente, adaptar y proponer nuevos datos españoles o del español como ilustración u objeto de dichas observaciones."


El text que segueix de la novel·la d’Anthony Burgess A clockwork orange. Els seus personatges utilitzen paraules procedents del rus, en la forma particular que les utilitzen o nadsat. Aquí apareixen segons la traducció espanyola d’A. Leal.

"Teníamos los bolsillos llenos de dengo, de modo que no había verdadera necesidad de crastar un poco más, de tolchocar a algún anciano chevoleco en un callejón y videarlo nadando en sangre mientras cantábamos el botín y lo dividíamos por cuatro, ni de hacernos los ultraviolentos con alguna ptitsa tembleque, starria y canosa en una tienda, y salir smecando con las tripas de la caja."

Assigneu un significat a les paraules nadsat, tenint en compte el context gramatical. Especifiqueu quina categoria lèxica tenen. Justifiqueu morfològicament si són paraules possibles en espanyol.


Considereu les següents oracions de l’anglès:

(i) Traduïu aquestes frases al català o a l’espanyol. (ii) A la llum d’aquests exemples especifiqueu quines propietats diferencien una i altra llengua. (iii) En quin sentit es podria parlar de subjuntiu en anglès.


¿És més fàcil la traducció entre llengües emparentades o d’una mateixa família lingüística? ¿En principi és possible la traducció entre qualsevol parella de llengües? Quins problemes podem preveure, com a traductors, en el pas d’una llengua aïllant a una llengua aglutinant?


A Espinal (1990), "l’especulació en teoria de la traducció" s’afirma que "la teoria de la pertinència es pot concebre com una teoria que proporciona les eines per a una teoria d’orientació racionalista de la traducció". Expliqueu i comenteu aquesta citació.


Considereu les recomanacions de J.R. Tolkien per a la traducció de The lord of the rings i jutgeu des d’un punt de vista lingüístic la pertinència de la traducció catalana.

Sackville-Baggins. Antropònim. "Sackville és un nom anglès que té una associació aristocràtica superior a Baggins. En la història apareix al costat de Baggins pel fet que en anglès el significat de sack i bag és similar, i també pel possible efecte còmic d’aquesta conjunció. Qualsevol compost en la llengua de la traducció que contingui elements que signifiquin (més o menys) l’equivalent a sacl/bag serà adequada".

Traducció catalana de F. Parcerisas: Vilabossots i de Saquet


Exercicis preparats per Maria Teresa Espinal i Joaquim Llisterri.


Exercicis: La traducció
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/gen_ling/exercicis/Exerc_traduccio_LingTrad.html
Last updated: 1/11/15 12:19

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.