Test - Els símbols de transcripció de l’Alfabet Fonètic Internacional


Les il·lustracions sonores estan extretes del CD inclòs a Ladefoged, P. (2001). Vowels and consonants. An introduction to the sounds of languages. Oxford: Blackwell.

Indiqueu si les afirmacions següents són certes o falses.

Si no veieu la numeració de les preguntes, feu servir els navegadors Chrome (per a macOS i Windows) o Safari (per a macOS).

 • Amb quin símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional es transcriu la consonant de la seqüència VCV que es presenta a continuació?

 • Amb quin símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional es transcriu la consonant de la seqüència CV que es presenta a continuació?

 • Amb quin símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional es transcriu la consonant de la seqüència VCV que es presenta a continuació?

 • El símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional [ŋ] representa la consonant que apareix a la seqüència. . .
 • Amb quin símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional es transcriu la consonant de la seqüència CV que es presenta a continuació?

 • Amb quin símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional es transcriu la consonant de la seqüència CV que es presenta a continuació?

 • Amb quin símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional es transcriu la consonant de la seqüència VCV que es presenta a continuació?

 • El símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional [ø] representa la vocal que apareix a la seqüència. . .
 • El símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional [ɹ] representa la consonant que apareix a la seqüència. . .
 • El símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional [ç] representa la consonant que apareix a la seqüència. . .
 • Amb quin símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional es transcriu la vocal que es presenta a continuació?

 • Amb quin símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional es transcriu la vocal que es presenta a continuació?

 • El símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional [ɟ] representa la consonant que apareix a la seqüència. . .
 • El símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional [œ] representa la vocal que apareix a la seqüència. . .
 • Amb quin símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional es transcriu la consonant de la seqüència CV que es presenta a continuació?

 • El símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional [y] representa la vocal que apareix a la seqüència. . .
 • Amb quin símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional es transcriu la consonant de la seqüència VCV que es presenta a continuació?

 • El símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional [ð] representa la consonant que apareix a la seqüència. . .
 • El símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional [ɣ] representa la consonant que apareix a la seqüència. . .
 • El símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional [ʈ] representa la consonant que apareix a la seqüència. . .
 • El símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional [ʝ] representa la consonant que apareix a la seqüència. . .
 • El símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional [ʀ] representa la consonant que apareix a la seqüència. . .
 • Amb quin símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional es transcriu la consonant de la seqüència CV que es presenta a continuació?

 • El símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional [ʔ] representa la consonant que apareix a la seqüència. . .
 • El símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional [ʒ] representa la consonant que apareix a la seqüència. . .
 • Amb quin símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional es transcriu la consonant de la seqüència VCV que es presenta a continuació?

 • Amb quin símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional es transcriu la consonant de la seqüència VCV que es presenta a continuació?

 • El símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional [ʃ] representa la consonant que apareix a la seqüència. . .
 • Amb quin símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional es transcriu la consonant de la seqüència VCV que es presenta a continuació?

 • Amb quin símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional es transcriu la consonant de la seqüència VCV que es presenta a continuació?

 • El símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional [j] representa la consonant que apareix a la seqüència. . .
 • El símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional [β] representa la consonant que apareix a la seqüència. . .
 • El símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional [ɲ] representa la consonant que apareix a la seqüència. . .
 • El símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional [ə] representa la vocal que apareix a la seqüència. . .
 • Amb quin símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional es transcriu la vocal que es presenta a continuació?

 • El símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional [h] representa la consonant que apareix a la seqüència. . .
 • Amb quin símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional es transcriu la consonant de la seqüència CV que es presenta a continuació?

 • El símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional [ʎ] representa la consonant que apareix a la seqüència. . .
 • Amb quin símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional es transcriu la consonant de la seqüència CV que es presenta a continuació?

 • El símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional [z] representa la consonant que apareix a la seqüència. . .
 • Amb quin símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional es transcriu la consonant de la seqüència CV que es presenta a continuació?

 • El símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional [h] representa la consonant que apareix a la seqüència. . .
 • Amb quin símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional es transcriu la vocal que es presenta a continuació?

 • Amb quin símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional es transcriu la vocal que es presenta a continuació?

 • Amb quin símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional es transcriu la vocal que es presenta a continuació?

 • El símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional [ɛ] representa la vocal que apareix a la seqüència. . .
 • El símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional [ʁ] representa la consonant que apareix a la seqüència. . .
 • Amb quin símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional es transcriu la vocal que es presenta a continuació?

 • Amb quin símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional es transcriu la consonant de la seqüència VCV que es presenta a continuació?

 • Amb quin símbol de l’Alfabet Fonètic Internacional es transcriu la consonant de la seqüència VCV que es presenta a continuació? • tornar al principi
  Test - Els símbols de transcripció de l’Alfabet Fonètic Internacional
  Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

  Last updated: