Test – Fonètica acústica


Indiqueu si les afirmacions següents són certes o falses.

Si no veieu la numeració de les preguntes, feu servir els navegadors Chrome (per a macOS i Windows) o Safari (per a macOS).

 • Una de les funcions dels plecs vocals és fer entrar en vibració regular la columna d’aire que arriba dels pulmons per tal de produir la veu.
 • En un oscil·lograma es representen els formants d’un so de la parla, mentre que en un espectre es visualitza la durada de l’ona sonora.
 • Les propietats acústiques dels sons de la parla són independents de les seves característiques articulatòries.
 • En una ona sonora, l’amplitud i la durada del moviment d’una molècula d’aire es relacionen amb la força de l’impuls inicial que provoca el moviment.
 • El segon formant de les vocals anteriors és més baix que el segon formant formant de les vocals posteriors.
 • El concepte de «filtre» fa referència a l’efecte del tracte vocal sobre les propietats de l’ona sonora produïda a la laringe.
 • Els oclusius sords i els fricatius sords són sons aperiòdics.
 • La diferència acústica entre [ʃ] i [t] es troba en les característiques de la font.
 • En la representació acústica que apareix a continuació, el temps es mostra en l’eix vertical, la freqüència en l’horitzontal i no s’observa informació sobre la intensitat.

  espectrograma

 • Els sons [ə], [β], [z], [ɱ] i [ɾ] tenen en comú el fet de produïr-se amb una font aperiòdica.
 • Els sons de la parla no poden presentar simultàniament una font periòdica i una font aperiòdica.
 • Les ones sonores complexes es poden descomposar en tons purs.
 • Els sons periòdics com les vocals, les consonants nasals i les laterals, presenten harmònics agrupats en formants en el seu espectre.
 • En la figura que apareix a continuació, les ratlles en vermell marquen els formants.

  vocals espectre espectrograma

 • Els sons oclusius no es poden definir en termes acústics, ja que es produeixen sense pas de l’aire pel tracte vocal.
 • El so representat com a [ʒ] a l’Alfabet Fonètic Internacional es produeix amb una font periòdica combinada amb una font aperiòdica contínua.
 • Els sons [p] i [m] es produeixen amb un filtre oral de característiques variables al llarg del temps.
 • L’espectre i l’oscil·lograma que es representen a continuació corresponen a un so amb una font periòdica.

 • L’amplitud d’un so ve donada principalment per la freqüència de vibració dels plecs vocals en el moment de la seva producció.
 • En la figura que apareix a continuació es mostra un espectre dels sons a la columna de la dreta i un espectrograma a la de l’esquerra.

  vocals espectre espectrograma

 • La freqüència dels formants d’un so ve donada per la configuració del tracte vocal en el moment de la seva producció.
 • La freqüència d’una ona sonora es mesura en cicles per segon o Hertzs (Hz).
 • Els formants es poden definir com a grups d’harmònics amb la durada amplificada per l’efecte de la ressonància al tracte vocal.
 • Els plecs vocals de les dones vibren a menor velocitat que els dels homes i, per tant, la freqüència fonamental de les dones és més baixa que la dels homes.
 • La freqüència fonamental d’un so de la parla es relaciona amb la freqüència d’obertura i de tancament dels plecs vocals.


 • tornar al principi
  Test – Fonètica acústica
  Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

  Last updated: