Exercicis de lingüística
Joaquim Llisterri

Darrera actualització: 21/02/2014

Fonètica articulatòria

Indiqueu si les afirmacions següents són certes o falses.