Exercicis de lingüística
Joaquim Llisterri

Darrera actualització: 06/06/2012

Llengua i societat

Indiqueu si les afirmacions següents són certes o falses.