Caracterització en trets distintius dels sistemes fonològics del català i del castellà


Caracterització en trets distintius del sistema fonològic del català

Caracterització en trets distintius del sistema fonològic del castellà

Els trets distintius


Caracterització en trets distintius dels sistemes fonològics del català i del castellà
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: