Els sistemes de comunicació animal


Sistemes de comunicació animal

Comunicació animal


L’estudi de la comunicació animal

L’estudi de la comunicació animal és rellevant en l’àmbit de la lingüística per dos motius:

up arrow

Les danses de les abelles

Dansa en rodó

Indica que l’aliment es troba a una distància d’uns 10 m a la rodona.

La velocitat indica la quantitat i la qualitat del menjar.

Dansa de la falç

En forma de vuit.

Indica que el menjar es troba a més de 10 m.

L’orientació ve donada per la de la línia del centre del vuit respecte del sol, i la distància precisa per la durada de la dansa en el punt d’encreuament del vuit.

Abelles_Dansa_falc.jpeg

Dansa de la falç

Fromkin, V., i Rodman, R. (1974). An introduction to language. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Dansa de la cua

Senyala que l’aliment es troba a distàncies més grans.

La distància precisa s’indica pel nombre de repeticions de la dansa per minut.

Abelles_Dansa_cua_3.jpeg

Dansa de la cua

Fromkin, V., i Rodman, R. (1974). An introduction to language. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Abelles_Dansa_cua_4.jpeg

Dansa de la cua

Wilson, E. O. (1991). Animal communication. A W. S. -Y. Wang (Ed.), The emergence of language. Development and evolution. Readings from Scientific American magazine. (p. 3-15). New York: W. H. Freeman. (Obra original publicada el 1972)

Abelles_Dansa_cua_5.jpeg

Dansa de la cua

Wilson, E. O. (1991). Animal communication. A W. S. -Y. Wang (Ed.), The emergence of language. Development and evolution. Readings from Scientific American magazine. (p. 3-15). New York: W. H. Freeman. (Obra original publicada el 1972)


Dansa de la cua

Bienentanz Gesellschaft für Kommunikation mbH
https://www.youtube.com/watch?v=-7ijI-g4jHg

Existeixen dialectes en el sistema de comunicació de les abelles.

Les danses de las abelles com a sistema de comunicació

Senyal “Missatge” Comportament del receptor
Dansa en cercle Instrucció: buscar la font d’aliment en 10 m en cercle al voltant del rusc Cerca a l’atzar en l’àrea indicada
Dansa de la falç Instrucció: buscar la font d’aliment entre 25 i 100 m en cercle al voltant del rusc Vol en la direcció marcada per la bisectriu del moviment de la dansa
Dansa de la cua Instrucció: buscar la font d’aliment a una distància x, volant a y graus respecte del sol Cerca de la font d’aliment segons les indicacions de la dansa

El model del missatge: abelles

Akmajian, A., Demers, R. A., i Harnish, R. M. (1984). Linguistics: An introduction to language and communication (2a ed.). Cambridge, MA: The MIT Press. (Obra original publicada el 1979)

up arrow

Les vocalitzacions de les aus

Funcions que s’han estudiat en detall:

Crits d’alarma

Aus_Crit_depredador_aeri.jpeg

Crit del depredador aeri

Akmajian, A., Demers, R. A., i Harnish, R. M. (1984). Linguistics: An introduction to language and communication (2a ed.). Cambridge, MA: The MIT Press. (Obra original publicada el 1979

Aus_Crit_persecucio_grup.jpeg

Crits de persecució en grup

Akmajian, A., Demers, R. A., i Harnish, R. M. (1984). Linguistics: An introduction to language and communication (2a ed.). Cambridge, MA: The MIT Press. (Obra original publicada el 1979

Cant

Aus_Cant_cadernera.jpeg

Cant de la cadernera

Museu de Zoologia. (1987). El so de la natura. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

Aus_Cant_rossinyol.jpeg

Cant del rossinyol

Museu de Zoologia. (1987). El so de la natura. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

Aus_Cant_boscarla.jpeg

Cant de la boscarla

Museu de Zoologia. (1987). El so de la natura. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

Les vocalitzacions de les aus

Es coneix l’existència de variacions dialectals en el cant de les aus.

Aus_Variacio_dialectal.jpeg

Variació dialectal

Museu de Zoologia. (1987). El so de la natura. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

Les característiques generals del cant semblen fixades biològicament, mentre que els detalls semblen apresos.

Les vocalitzacions de les aus com a sistema de comunicació

Senyal “Missatge” Comportament del receptor
Crit del depredador aeri (seet) Avís: depredador en l’aire S’amaga en un arbust i es queda immòbil
Crit d’assetjament (chink) Avís: depredador estacionari a la vora Encercla el depredador (“assetjament”)
Cant territorial Avís: els altres mascles s’han d’allunyar

Invitació: les femelles es poden apropar
Els altres mascles es mantenen fora del territori de l’emissor

Les femelles sense parella són atretes per l’emissor

El model del missatge: aus

Akmajian, A., Demers, R. A., i Harnish, R. M. (1984). Linguistics: An introduction to language and communication (2a ed.). Cambridge, MA: The MIT Press. (Obra original publicada el 1979

up arrow

Les vocalitzacions dels cetacis

Les vocalitzacions dels dofins

Xiulets modulats.

Expressen estats interns: incomoditat, zel...

Les vocalitzacions dels cetacis com a sistema de comunicació

Senyal “Missatge” Comportament del receptor
Xiulet de socors Socors! Els dofins de la zona s’acosten a l’animal en perill i el pugen a la superfície

El model del missatge: dofí mular

Akmajian, A., Demers, R. A., i Harnish, R. M. (1984). Linguistics: An introduction to language and communication (2a ed.). Cambridge, MA: The MIT Press. (Obra original publicada el 1979

up arrow

La comunicació entre els primats

Senyals visuals

Postures.

Gestos.

Expressions facials.

Ximpanze_Gemec_frustracio.jpeg

Expressions facials dels primats: gemec, frustració

Goodall, J. (1971). In the shadow of man. London: Collins.
Goodall, J. (1986). En la senda del hombre. Vida y costumbres de los chimpancés. Barcelona: Salvat. (Obra original publicada el 1971)

Ximpanze_Excitacio_por_crit_gemec.jpeg

Expressions facials dels primats: excitació, por, crit o gemec

Goodall, J. (1971). In the shadow of man. London: Collins.
Goodall, J. (1986). En la senda del hombre. Vida y costumbres de los chimpancés. Barcelona: Salvat. (Obra original publicada el 1971)

Ximpanze_Atac.jpeg

Expressions facials dels primats: atac

Goodall, J. (1971). In the shadow of man. London: Collins.
Goodall, J. (1986). En la senda del hombre. Vida y costumbres de los chimpancés. Barcelona: Salvat. (Obra original publicada el 1971)

Ximpanze_Por_excitacio_atac.jpeg

Expressions facials dels primats: por, excitació, atac

Goodall, J. (1971). In the shadow of man. London: Collins.
Goodall, J. (1986). En la senda del hombre. Vida y costumbres de los chimpancés. Barcelona: Salvat. (Obra original publicada el 1971)

Ximpanze_Contacte_arribada_trobada.jpeg

Expressions facials dels primats: contacte, arribada, trobada

Goodall, J. (1971). In the shadow of man. London: Collins.
Goodall, J. (1986). En la senda del hombre. Vida y costumbres de los chimpancés. Barcelona: Salvat. (Obra original publicada el 1971)

Ximpanze_Joc.jpeg

Expressions facials dels primats: joc

Goodall, J. (1971). In the shadow of man. London: Collins.
Goodall, J. (1986). En la senda del hombre. Vida y costumbres de los chimpancés. Barcelona: Salvat. (Obra original publicada el 1971)

Senyals vocals

Diferents crits d’alarma.

Vocalitzacions amb característiques acústiques diferents segons la seva funció.

Rhesus.jpeg

Rhesus

Akmajian, A., Demers, R. A., i Harnish, R. M. (1984). Linguistics: An introduction to language and communication (2a ed.). Cambridge, MA: The MIT Press. (Obra original publicada el 1979

Rhesus_2.jpeg

Rhesus

Akmajian, A., Demers, R. A., i Harnish, R. M. (1984). Linguistics: An introduction to language and communication (2a ed.). Cambridge, MA: The MIT Press. (Obra original publicada el 1979

Els senyals vocals dels primats com a sistema de comunicació

Senyal “Missatge” Comportament del receptor
Xiuxiueig de la serp Avís: serp a la vora Envolta la serp (“assetjament”)
Crit del depredador aeri Avís: àguila a l’aire Busca recer a terra
Crit del depredador terrestre Avís: lleopard a la vora Puja a les branques més altes d’un arbre

El model del missatge: mona verda

Akmajian, A., Demers, R. A., i Harnish, R. M. (1984). Linguistics: An introduction to language and communication (2a ed.). Cambridge, MA: The MIT Press. (Obra original publicada el 1979

up arrow

La comunicació entre els primats i els humans

1930, Gua

W. i L. Kellogg.

Ximpanzé.

100 mots als setze mesos.

Mai no va passar de comprendre el significat de mots aïllats ni va anar més enllà dels 100 mots.

Malone, P. P. (2010). The Kelloggs, Donald, and Gua. YouTube. Consultat a https://www.youtube.com/watch?v=gCxf7yUDzio

1950, Vicky

K. i C. Hayes.

Va aprendre a articular “mama, papa, cup”, però amb molta dificultat.

1969, Washoe

A. i B. Gardner i R. Fouts.

Ximpanzé femella, d’entre 8 i 14 mesos.

Llengua de signes americana (ASL, American Sign Language).

Arribà a adquirir uns 160 signes.

Les seves produccions presenten molt poca complexitat gramatical –tot i que demostren una certa capacitat sintàctica–, però una certa categorització semàntica.

Washoe.jpg

Washoe

The Chimpanzee and Human Communication Institute, Central Washington University - Fauna Foundation
https://www.faunafoundation.org/

Washoe_2.jpg

Washoe

Famous monkeys through history
http://www.ape-o-naut.org/famous/

Washoe_3.jpeg

Washoe

Friends of Washoe, Ellensburg, WA

Moja (f), Pili (f), Tatu (f), Dar (m)

A. i B. Gardner.

Ximpanzés adquirits als pocs dies del seu naixement.

Llengua de signes americana (ASL, American Sign Language).

Ús de signes equivalent, en general, al descrit per als nens d’edat similar.

Moja.jpg

Moja

The Chimpanzee and Human Communication Institute, Central Washington University - Fauna Foundation
https://www.faunafoundation.org/

Tatu.jpg

Tatu

The Chimpanzee and Human Communication Institute, Central Washington University - Fauna Foundation
https://www.faunafoundation.org/

Dar.jpg

Dar

The Chimpanzee and Human Communication Institute, Central Washington University - Fauna Foundation
https://www.faunafoundation.org/

Friends of Washoe, Ellensburg, WA

1970, Sarah

A i D. Premack.

Ximpanzé femella, 6 anys.

Símbols de plàstic de colors que es podien enganxar a una pissarra.

Els símbols presenten una relació arbitrària entre la forma i el significat.

Arribà a adquirir 130 signes.

Considerable capacitat sintàctica.

Sarah_2.jpeg

Sarah

Premack, A. J., i Premack, D. (1972). Teaching language to an ape. Scientific American, 227, 92-99.
Premack, A. J., i Premack, D. (1991). Teaching language to an ape. A W. S. -Y. Wang (Ed.), The emergence of language. Development and evolution. Readings from Scientific American magazine. (p. 16-27). New York: W. H. Freeman. (Obra original publicada el 1972)

Sarah_3.jpeg

Sarah

Premack, A. J., i Premack, D. (1972). Teaching language to an ape. Scientific American, 227, 92-99.
Premack, A. J., i Premack, D. (1991). Teaching language to an ape. A W. S. -Y. Wang (Ed.), The emergence of language. Development and evolution. Readings from Scientific American magazine. (p. 16-27). New York: W. H. Freeman. (Obra original publicada el 1972.

Sarah.jpeg

Sarah

Premack, D., i Premack, A. J. (1983). The mind of an ape. New York: W. W. Norton & Company.
Premack, D., i Premack, A. J. (1988). La mente del simio. Madrid: Debate. (Obra original publicada el 1983)

1973, Lana

D. i S. Savage-Rumbaugh.

Ximpanzé femella.

Entrenada per a comunicar-se mitjançant el teclat d’un ordinador.

A cada tecla correspon un símbol que té un significat i l’ordinador està programat per a respondre a les necessitats del ximpanzé.

100 lexigrames.

En el seu sistema de comunicació es troben l’arbitrarietat i l’ordre de combinació: capacitat sintàctica.

Lana.gif

Lana

The Chimpanzee and Human Communication Institute, Central Washington University - Fauna Foundation
https://www.faunafoundation.org/

Lana_2.jpeg

Lana

Language Research Center, Department of Psychology, Georgia State University
http://www2.gsu.edu/~wwwlrc/

Sherman i Austin

D. i S. Savage-Rumbaugh.

Ximpanzés mascles, 4 anys i mig.

Considerable capacitat de denominació.

Austin_Sherman.gif

Sherman - Austin

Language Research Center, Department of Psychology, Georgia State University
http://www2.gsu.edu/~wwwlrc/

Kanzi

D. i S. Savage-Rumbaugh.

Ximpanzé pigmeu, mascle, 6 mesos.

Adquisició espontània de signes.

Comprensió de l’anglès parlat.

Kanzi-2.gif

Kanzi

Language Research Center, Department of Psychology, Georgia State University
http://www2.gsu.edu/~wwwlrc/

1974, Nim Chimpsky

H.S. Terrace.

Ximpanzé mascle, 1 mes.

Llengua de signes americana (ASL, American Sign Language).

Arribà a adquirir uns 125 signes.

El nombre de signes de les frases no creix al llarg del desenvolupament.

Chimpsky.jpg

Nim Chimpsky

Petitto, L. A. (2000). Impish chimp changed science. McGill Reporter 32(13)
http://www.mcgill.ca/reporter/32/13/chimpsky/

ProjectNim.jpg

Marsh, J. (2011). Project Nim. USA: Red Box Films -Passion Pictures - BBC Films. Consultat a http://www.imdb.com/title/tt1814836/

1975, Lucy

M. Temerlin.

Ximpanzé femella, 1 mes.

Llengua de signes americana (ASL, American Sign Language).

Arribà a adquirir 102 signes.

Considerable capacitat sintàctica.

Lucy.jpeg

Lucy_2.jpeg

Lucy_3.jpeg

Lucy

Linden, E. (1981). Apes, men, language. Hardmondsworth: Penguin Books. (Obra original publicada el 1975)

1971, Koko

P. Patterson.

Goril·la femella, 1 any.

Llengua de signes americana (ASL, American Sign Language).

Coneixement d’uns 1000 signes.

Considerable capacitat sintàctica.

Koko.jpg

Koko

Koko.org - The Gorilla Foundation.
http://www.koko.org/

Koko_2.jpg

Koko

Koko.org - The Gorilla Foundation.
http://www.koko.org/

Koko_Nose.jpg

Koko - “nose”

Koko.org - The Gorilla Foundation.
http://www.koko.org/

Koko_Old.jpg

Koko - “old”

Koko.org - The Gorilla Foundation.
http://www.koko.org/

Koko_Orange.jpg

Koko - “orange”

Koko.org - The Gorilla Foundation.
http://www.koko.org/

Koko_Red.jpg

Koko - “red”

Koko.org - The Gorilla Foundation.
http://www.koko.org/

Koko_Polite_Fine.jpg

Koko - “polite/fine”

Koko.org - The Gorilla Foundation.
http://www.koko.org/

Koko_Pink_Shame.jpg

Koko - “pink/shame”

Koko.org - The Gorilla Foundation.
http://www.koko.org/


Koko learns to sign “Eat”, “Food”, and “More” as a baby gorilla

Official Koko Channel: https://www.youtube.com/user/kokoflix#p/u/43/CM1NOAz9Ba8

Official Koko Channel
https://www.youtube.com/user/kokoflix

Koko.org - The Gorilla Foundation, Redwood City, CA

1978, Chantek

H. L. Miles.

Orangutan mascle, 1 any.

Llengua de signes americana (ASL, American Sign Language).

Arribà a adquirir 100 signes.

Considerable capacitat sintàctica.

Chantek

Chantek Signs, Apes Humans
http://www.primatesworld.com/SigningOrangutan.html

up arrow

Els animals que imiten els humans

Els sons que emeten no tenen “sentit” per als animals.

Es tracta d’un fenomen purament imitatiu, ja que molts cops poden imitar l’accent d’un determinat parlant.

No són capaços de combinar mots en construccions noves.

No són capaços de formular generalitzacions a partir dels mots apresos.

up arrow

Sistemes de comunicació animal

Comunicació animal


Els sistemes de comunicació animal
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: