La pragmàtica - L’actuació lingüística


Comunicació verbal i comprensió d’enunciats

Comunicació verbal i comprensió d’enunciats

Aspectes cognitius i socials associats amb l’ús del llenguatge

tornar al principi

Els actes de parla

Els actes de parla

Expressions constatives i expressions performatives

El valor dels actes de parla

Valor locutiu

Valor proposicional

Valor il·locutiu

Valor perlocutiu

Els actes il·locutius

Valor representatiu

Valor directiu

Valor comissiu

Valor expressiu

Valor declaratiu

Actes il·locutius indirectes

Les condicions de felicitat

tornar al principi

Informació explícita i informació implícita en l’ús del llenguatge

Implicacions lògiques i implicacions pragmàtiques

Les implicatures conversacionals

Els principis de la conversa

El principi de cooperació

Les màximes conversacionals

Màximes de quantitat
Màximes de qualitat
Màxima de relació
Màximes de modalitat

Les implicatures conversacionals

La pressuposició

La pressuposició

La identificació de les pressuposicions

Pressuposició lògica i pressuposició pragmàtica

La pressuposició i l’implícit

Les pressuposicions en el discurs

tornar al principi

La noció de context

La noció de context

La dixi

El context i la noció d’entorn cognoscitiu

El problema de l’accessibilitat de la informació

tornar al principi

Pragmàtica


La pragmàtica - L’actuació lingüística
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/gen_ling/pragmatica/actuacio_esquema.html
Last updated: 15/9/14 16:38

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.