Tipologia sintàctica


Sintaxi


L’ordre dels elements de l’oració

Les diferents llengües presenten en un ordre diferent els elements que integren l’oració.

Tres constituents majors de la frase: el subjecte (S), el verb (V) i l’objecte (O).

[La Violeta]S [estima]V [l’Alfredo]O
[La jove tuberculosa de vida dissoluta que finalment acabarà morint-se]S [estima]V [l’aristòcrata parisenc amb fama d’inconstant]O

Llengües d’ordre lliure

Llengües que aparentment no semblen imposar restriccions sobre l’ordre en què els elements apareixen en l’oració.

Les marques de flexió supleixen el paper de l’ordre per a explicitar les relacions entre els constituents.

(llatí)

Petrus videt Paulum
Petrus Paulum videt
Paulum videt Petrus
Paulum Petrus videt
Videt Petrus Paulum
Videt Paulum Petrus
(ang.)

John loves Mary
Mary loves John

L’ordre lliure de les paraules no implica l’ordre lliure dels constituents.

(llatí)

* urbe condita ab
* eam urbem in

Modalitat que es considera no marcada: ordre de les oracions declaratives.

La Isolda estima en Tristan (modalitat no marcada)
Al Tristan, estima la Isolda (modalitat marcada)
tornar al principi

Ordre dels constituents majors de l’oració i tipologia sintàctica

Comrie, B. (1989). Language universals an linguistic typology: Syntax and morphology (2nd ed.). Oxford: Basil Blackwell. (Obra original publicada el 1981)

Comrie, B. (1990). Universales del lenguaje y tipología lingüística: Sintaxis y morfología. Madrid: Gredos. (Obra original publicada el 1981)

Gràcia, L. (2004). Les llengües a Catalunya: Diversitat tipològica. A L. Payrató, i F. X. Vila (Eds.), Les llengües a Catalunya. Cicle Joan Coromines III. (p. 147-73). Sabadell: Fundació Caixa Sabadell.

Tipus possibles de llengües segons les possibilitats de combinació dels elements S (subjecte), O (objecte) i V (verb):

Subject-object-verb (SOV) 565
Subject-verb-object (SVO) 488
Verb-subject-object (VSO) 95
Verb-object-subject (VOS) 25
Object-verb-subject (OVS) 11
Object-subject-verb (OSV) 4
Lacking a dominant word order 189
Total 1377
Dryer, M. S. (2011). Order of subject, object and verb. A M. S. Dryer, i M. Haspelmath (Eds.), The world atlas of language structures online. Munich: Max Planck Digital Library. Consultat a http://wals.info/chapter/81

Tipologia referida a:

Els estudis de tipologia lingüística fan veure que:

Llengües SOV

Turc
Hasan öküzü aldi
Hassan bou-acusatiu comprà
‘En Hassan comprà el bou’
Basc
Jonek sagarrak jan ditu
Jon pomes menja auxiliar
‘En Jon ha menjat pomes’
Japonès
Taroo ga hebi o koroshita
Taroo nominatiu serp acusatiu matà
‘En Taroo va matar la serp’

Llengües SVO

Anglès
The farmer killed the duck
el granger matà el ànec
‘El granger matà l’ànec’
Rus
Víktor celúet Lénu
Víctor besa Lena
‘En Víctor besa la Lena’
Alemany

L’ordre de la frase principal és SVO i el de la subordinada SOV.

Der Mann sah den Jungen
el home veié el noi
‘L’home va veure el noi’

Ich weiß, daß der Mann den Jungen sah
jo sé que el home el noi veié
‘Sé que l’home va veure el noi’

Llengües VSO

Gal·lès
Lladdodd y ddraig y dyn
matà el drac el home
‘El drac matà l’home’
Àrab
Zāra Zaydun Amran
visità Saïd Amra
‘En Saïd visità l’Amra’

Llengües VOS

Malgaix
Nahita ny mpianatra ny vehivavy
veié el estudiant la dona
‘La dona veié l’estudiant’

Llengües OVS

Hixkaryána
Toto yahosiye kamara
home ell-agafà-a-ell jaguar
‘El jaguar agafà l’home’

Llengües OSV

Nadëb
awad kalapéé hapᵾ́h
jaguar nen veu-indicatiu
‘El nen veu el jaguar’
tornar al principi

Ordre dels constituents i tipologia sintàctica

Comrie, B. (1989). Language universals an linguistic typology: Syntax and morphology (2nd ed.). Oxford: Basil Blackwell. (Obra original publicada el 1981)

Comrie, B. (1990). Universales del lenguaje y tipología lingüística: Sintaxis y morfología. Madrid: Gredos. (Obra original publicada el 1981)

Gràcia, L. (2004). Les llengües a Catalunya: Diversitat tipològica. A L. Payrató, i F. X. Vila (Eds.), Les llengües a Catalunya. Cicle Joan Coromines III. (p. 147-73). Sabadell: Fundació Caixa Sabadell.

Preposició - posposició

Postpositions 577
Prepositions 512
Inpositions 8
More than one adposition type with none dominant 58
No adpositions 30
Total 1185
Dryer, M. S. (2011). Order of adposition and noun phrase. A M. S. Dryer, i M. Haspelmath (Eds.), The world atlas of language structures online. Munich: Max Planck Digital Library. Consultat a http://wals.info/chapter/85

Llengües amb preposició (Pr)

Anglès
in the house
a la casa
‘a la casa’
Rus
v dome
a casa
‘a la casa’
Àrab
fi al-madrasati
a l-escola
‘a l’escola’

Llengües amb posposició (Po)

Turc
adam için
home per-a
‘per a l’home’
Basc
ogirik gabe
pa sense
‘sense pa’
Japonès
eki made
estació fins-a
‘fins a l’estació’

Nom-possessiu (genitiu) - possessiu (genitiu)-nom

Genitive-noun (GenN) 685
Noun-genitive (NGen) 467
Both orders occur with neither order dominant 96
Total 1248
Dryer, M. S. (2011). Order of genitive and noun. A M. S. Dryer, i M. Haspelmath (Eds.), The world atlas of language structures online. Munich: Max Planck Digital Library. Consultat a http://wals.info/chapter/86

Llengües amb nom-genitiu o nom-possessiu (NG)

Català
la casa de la Laura
Rus
sobáka Víktora
gos Víctor-genitiu
‘el gos d’en Víctor’
Àrab
kitābu al-maliki
llibre el-rei genitiu
‘el llibre del rei’

Llengües amb genitiu-nom o possessiu-nom (GN)

Turc
kadin-in çavug-u
dona-genitiu pollastre-possessiu
‘el pollastre de la dona’
Basc
Jonen etxea
Jon-genitiu casa-definit
‘la casa d’en Jon’
Japonès
Taroo no hon
Taroo de llibre
‘el llibre d’en Taroo’

Nom-adjectiu - adjectiu-nom

Modifying adjective precedes noun (AdjN) 373
Modifying adjective follows noun (NAdj) 878
Both orders of noun and modifying adjective occur, with neither dominant 110
Adjectives do not modify nouns, occurring as predicates in internally headed relative clauses 5
Total 1366
Dryer, M. S. (2011). Order of adjective and noun. A M. S. Dryer, i M. Haspelmath (Eds.), The world atlas of language structures online. Munich: Max Planck Digital Library. Consultat a http://wals.info/chapter/87

Llengües amb nom-adjectiu (NA)

Català
la taula gran

Llengües amb adjectiu - nom (AN)

Anglès
the old house
la vella casa
‘la casa vella’
Miri
azɔ́në dɔ́luŋ
petit poble
‘un poble petit’

Relació entre l’ordre dels constituents dels sintagmes i l’ordre dels constituents majors de la frase

Greenberg, J. H. (1963). Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements. A J. H. Greenberg (Ed.), Universals of human language. (p. 73-113). Cambridge, MA: The MIT Press.

Joseph Greenberg
Joseph H. Greenberg (1915-2001)

Joseph Greenberg proposa una tipologia basant-se en regularitats a les llengües:

Si no es considera el subjecte —no sempre obligatori— es pot reduir la tipologia:

Object-verb and postpositional (OV&Postp) 472
Object-verb and prepositional (OV&Prep) 14
Verb-object and postpositional (VO&Postp) 42
Verb-object and prepositional (VO&Prep) 456
Languages not falling into one of the preceding four types 158
Total 1142
Dryer, M. S. (2011). Relationship between the order of object and verb and the order of adposition and noun phrase. A M. S. Dryer, i M. Haspelmath (Eds.), The world atlas of language structures online. Munich: Max Planck Digital Library. Consultat a http://wals.info/chapter/95
Object-verb and adjective-noun (OV&AdjN) 216
Object-verb and noun-adjective (OV&NAdj) 332
Verb-object and adjective-noun (VO&AdjN) 114
Verb-object and noun-adjective (VO&NAdj) 456
Languages not falling into one of the preceding four types 198
Total 1316
Dryer, M. S. (2011). Relationship between the order of object and verb and the order of adjective and noun. A M. S. Dryer, i M. Haspelmath (Eds.), The world atlas of language structures online. Munich: Max Planck Digital Library. Consultat a http://wals.info/chapter/97
tornar al principi

Sintaxi


Tipologia sintàctica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: