La traducció


El llenguatge com a vehicle cultural

La "hipòtesi de Sapir-Whorf"

El determinisme lingüístic

El relativisme lingüístic

Llengua i cultura

tornar al principi

El procés de traducció

El problema de l’equivalència

Traducció i tipologia lingüística

Traducció i pertinència

Context i traducció

tornar al principi

Lingüística i traducció


La traducció
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/gen_ling/traduccio/traduccio_esquema.html
Last updated: 15/9/14 16:55

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.