La variació lingüística


La variació en la comunitat lingüística

Llengua

Dialecte

Idiolecte

Repertori verbal o repertori lingüístic

tornar al principi

Els tipus de variació lingüística

Variació estilística i registres lingüístics

Variació social

Variació geogràfica

Variació històrica

tornar al principi

Llengua estàndard i llengua oficial

Llengua estàndard

Llengua oficial

tornar al principi

Llengues franques, pidgins i criolls

Llengües franques

Pidgins

Criolls

tornar al principi

Variació lingüística


La variació lingüística
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/gen_ling/variacio/variacio_esquema.html
Last updated: 12/10/15 09:37

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.