La variació situacional


La variació lingüística


El repertori verbal o repertori lingüístic

Conjunt de varietats lingüístiques emprades oralment i per escrit per una determinada comunitat lingüística.

L’elecció d’una varietat ve donada per la situació de parla o situació comunicativa.

tornar al principi

La situació de parla o situació comunicativa

Elements que configuren una situació de parla o situació comunicativa:

Intenció

Activitat realitzada.

comprar, fer un sermó, explicar una història...

Objectiu de l’activitat.

distreure l’audiència, proporcionar informació, consolidar una relació social...

Context

Setting.

Tema.

d’interès personal, local, nacional...

Lloc.

casa, feina, lloc públic...

Modalitat: escrita o oral.

Participants

Emissor.

Receptor.

edat i fórmules de tractament

Papers socials de l’emissor i del receptor.

un professor que té un fill com alumne: rol de pare i de professor

Tipus d’audiència.

tornar al principi

Els registres o estils de parla

La variació estilística

tornar al principi

Dimensions de la variació relacionades amb l’ús del llenguatge, el mitjà de transmissió del discurs, l’oralitat i l’escriptura

Dimensions relacionades amb la variació en l’ús del llenguatge

Dimensions relacionades amb la variació en el mitjà de transmissió del discurs

Dimensions relacionades amb l’ús oral i l’ús escrit de la llengua

tornar al principi

La variació lingüística


La variació situacional
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: