Lingüística
curs 2007-2008

Anual, 2on curs, 1er cicle, troncal, 10,5 crèdits

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola

Grup 2exclamation point
Aquí es publica informació de darrera hora sobre el desenvolupament de l’assignatura

Consulteu la informació sobre la programació de les classes, dates, hores i aules d’exàmens, publicació de qualificacions i revisió d’exàmens i qualificacions al calendari.


Presentació de l’assignatura


Objectius

L’objectiu d’aquesta assignatura és que l’estudiant assoleixi una formació bàsica en lingüística que abraci les característiques generals del llenguatge, els principals conceptes referents a l’estructura del llenguatge i els aspectes més significiatius del seu ús social.


Tutories integrades

Les tutories integrades seguiran un sistema virtual i consistiran en el seguiment de les activitat de l’alumne mitjançant el correu electrònic, especialment pel que fa a la resolució de dubtes i a la discussió de les qüestions que puguin sorgir a propòsit de les lectures i de la consulta dels materials recomanats durant el curs. S’espera que sigui l’estudiant qui prengui la iniciativa d’enviar consultes al professors quan ho consideri pertinent

Només es contestarà el correu enviat des d’una adreça institucional de la UAB (@campus.uab.cat).

Per posar-vos en contacte amb el professor no utilitzeu el sistema de tutories de Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://webmailCampus.uab.cat) o el vostre programa habitual.


Avaluació

Primera convocatòria (juny de 2008)

Segona convocatòria (setembre de 2008)

Exàmens de convocatòries anteriors

Exàmens de cursos anteriors: setembre de 2007 (segona convocatòria), juny de 2007 (primera convocatòria), juny de 2007 (segon examen parcial).


Campus Virtual

Els estudiants matriculats tindran accés al Campus Virtual (http://cv.uab.cat) de la UAB, on es publicarà el programa i la bibliografia essencial. La resta de materials de l’assignatura es podran consultar a:

http://liceu.uab.cat/~joaquim/Linguistica.html

Per posar-vos en contacte amb el professor no utilitzeu el sistema de tutories de Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://webmailCampus.uab.cat) o el vostre programa habitual.


Classes i atenció als estudiants

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola

Horari de classes: Grup 2, dilluns i dimecres de 11:30 a 13 h

Horari d’atenció als estudiants: Dilluns i dimecres de 13 a 14 h (despatx B11-290.5 Facultat de Filosofia i Lletres), divendres de 10.30 a 11.30 (despatx K-2004 Facultat de Traducció i Interpretació), i també a hores prèviament concertades.

Durant els mesos de juny, juliol i setembre, concerteu una entrevista per correu electrònic si necessiteu atenció presencial.

Telèfon: 935811912 (Facultat de Filosofia i Lletres), 935813385 (Facultat de Traducció i Interpretació)

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.cat

Només es contestarà el correu enviat des d’una adreça institucional de la UAB (@campus.uab.cat). No utilitzeu el sistema de tutories de Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://webmailCampus.uab.cat) o el vostre programa habitual


Lingüística (2007-2008)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_07_08/Ling_Gen_07.html
Last updated: 4/10/15 14:09