Lingüística - Introducció a la lingüística (2010-2011)

Bibliografia bàsica

line_red

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola

line_red

Manuals

Per a la preparació del temari de l’assignatura es recomana que els estudiants seleccionin i utilitzin regularment com a bibliografia bàsica un dels set manuals que s’indiquen a continuació. Durant el curs s’aniran publicant bibliografies específiques per a cada tema a la web de l’assignatura.

1

Akmajian, A., Demers, R. A., Farmer, A. K. i Harnish, R. M. (2010). Linguistics: An introduction to language and communication (6th ed.). Cambridge, MA: The MIT Press.

Akmajian, A., Demers, R. A. i Harnish, R. M. (1992). Linguistics: An introduction to language and communication (3rd ed.). Cambridge, MA: The MIT Press.

Traducció castellana de la primera edició: Akmajian, A., Demers, R. A. i Harnish, R. M. (1984). Lingüística: Una introducción al lenguaje y a la comunicación. Madrid: Alianza.

2

Escandell, M. V., Marrero, V., Casado, C., Gutiérrez Rodríguez, E. i Ruiz-Va, P. (2009). El lenguaje humano. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.

3

Fasold, R. W. i Connor-Linton, J. (2006). An introduction to language and linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Material complementari:http://dx.doi.org/10.2277/0521612357
4

Finegan, E. (2008). Language: Its structure and use (5th ed.). Boston, MA: Heinle.

Material complementari: http://www.heinle.com/cgi-wadsworth/course_products_wp.pl?fid=M20bI&flag=instructor&product_isbn_issn=1413030890&discipline_number=300&template=AISE
Finegan, E. i Besnier, N. (1989). Language: Its structure and use. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

5

Fromkin, V., Rodman, R. i Hyams, N. (2011). An introduction to language (9th ed.). Boston, MA: Heinle.

Material complementari: http://www.cengage.com/cgi-wadsworth/course_products_wp.pl?fid=M20bI&product_isbn_issn=9781428263925
Fromkin, V. i Rodman, R. (1998). An introduction to language (6th ed.). Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers.

6

O'Grady, W., Archibald, J., Aronoff, M. i Rees-Miller, J. (2010). Contemporary linguistics. An introduction (6th ed.). Boston, MA: Bedford / St Martin's.

Material complementari: http://bcs.bedfordstmartins.com/linguistics6e/
O'Grady, W., Dobrovolsky, M. i Aronoff, M. (1997). Contemporary linguistics. An introduction (3rd ed.). Boston, MA: Bedford / St Martin's.

O'Grady, W., Dobrovolsky, M. i Katamba, F. (1997). Contemporary linguistics. An introduction. London: Longman.

7

Radford, A., Atkinson, M., Britain, D., Clahsen, H. i Spencer, A. (2009). Linguistics: An introduction (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Traducció castellana de la primera edició: Radford, A., Atkinson, M., Britain, D., Clahsen, H. i Spencer, A. (2000). Introducción a la lingüística. Cambridge: Cambridge University Press.


line_red

Lingüística - Introducció a la lingüística (2010-2011) - Bibliografia bàsica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_10_11/Ling_BibBas_10.html
Last updated: 5/2/11 22:38

line_red