Calendari de treball

Lingüística - Introducció a la lingüística
curs 2011-2012

Joan A. Argenter
Departament de Filologia Catalana

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia EspanyolaDimecres 21 de setembre de 2011Presentació de l’assignaturaJoan A. Argenter i Joaquim Llisterri
Dilluns 26 de setembre de 2011Tema 1: La diversitat i la universalitat del llenguatge
La diversitat i la universalitat del llenguatge. “Lingüística popular” i ciències del llenguatge. La comunicació lingüística. Les funcions del llenguatge.
Joaquim Llisterri
Dimecres 28 de setembre de 2011Tema 2: El llenguatge com a sistema de signes
El signe lingüístic. Relacions d’oposició: paradigmàtiques i sintagmàtiques. La doble articulació del llenguatge. Nivells i operacions de l’anàlisi lingüística.
Joaquim Llisterri
Dilluns 3 d’octubre de 2011Tema 3: L’aspecte biològic del llenguatge (1)
Aspecte biològic del llenguatge. L’origen del llenguatge. L’adquisició del llenguatge. Gramàtica universal i gramàtica particular.
Joaquim Llisterri
Dimecres 5 d’octubre de 2011Tema 3: L’aspecte biològic del llenguatge (2)
Comunicat del Deganat de la Facultat rebut el 21 de setembre de 2011:
Us comuniquem que, amb motiu de la celebració de l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2011-12, el proper dimecres 5 d’octubre se suspendrà la docència entre les 11.30h i les 14.30h.
Joaquim Llisterri
Dilluns 10 d’octubre de 2011Tema 4: Els criteris de classificació de les llengües (1)
Els criteris de classificació de les llengües: criteris diacrònics, criteris sincrònics i criteris geogràfics.
Joaquim Llisterri
Dimecres 12 d’octubre de 2011No lectiu
Dilluns 17 d’octubre de 2011Tema 4: Els criteris de classificació de les llengües (2)
Les famílies lingüístiques. Tipologia lingüística i universals lingüístics.
Joaquim Llisterri
Dimecres 19 d’octubre de 2011Tema 5: L’estructura fonètica (1)
Llengua oral i llengua escrita. Sistemes de representació gràfica de la llengua. Les relacions entre sons i grafies. La transcripció fonètica: els alfabets fonètics.
Joaquim Llisterri
Dilluns 24 d’octubre de 2011Examen dels temes 1, 2, 3 i 4

Aula 106 de les 13 a les 14:30
Joan A. Argenter i Joaquim Llisterri
Dimecres 26 d’octubre de 2011Tema 5: L’estructura fonètica (2)
Els elements segmentals. Els elements suprasegmentals.
Joaquim Llisterri
Dilluns 31 d’octubre de 2011Sessió no presencial
Realitzeu l’exercici número 8 que trobareu al document "Exercicis de fonètica". Opcionalment, podeu també realitzar l’exercici número 9 del mateix document.
Dimecres 2 de novembre de 2011Tema 6: L’estructura fonològica (1)
Les unitats de l’anàlisi fonològica. Fonema i al·lòfon. Trets distintius i classes naturals.
Joaquim Llisterri
Dilluns 7 de novembre de 2011Tema 6: L’estructura fonològica (2)
L’estructura de la síl·laba. Els processos fonològics.
Joaquim Llisterri
Dimecres 9 de novembre de 2011Tema 7: L’estructura morfològica (1)
Les unitats de l’anàlisi morfològica: morfema i morf. Processos morfològics: flexió, derivació i composició.
Joaquim Llisterri
Dilluns 14 de novembre de 2011Tema 7: L’estructura morfològica (2)
Les tipologies morfològiques: llengües aïllants, aglutinants i flexives.
Joaquim Llisterri
Dimecres 16 de novembre de 2011Tema 8: L’estructura sintàctica (1)Joan A. Argenter
Dilluns 21 de novembre de 2011Tema 8: L’estructura sintàctica (2)Joan A. Argenter
Dimecres 23 de novembre de 2011Tema 9: L’estructura semàntica (1)Joan A. Argenter
Dilluns 28 de novembre de 2011Tema 9: L’estructura semàntica (2)Joan A. Argenter
Dimecres 30 de novembre de 2011Tema 10: La pragmàtica (1)Joan A. Argenter
Dilluns 5 de desembre de 2011Sessió no presencial
Realitzeu els exercicis que trobareu al document "Exercicis de sintaxi i de semàntica".
Dimecres 7 de desembre de 2011Sessió no presencial
Realitzeu els exercicis que trobareu al document "Exercicis de sintaxi i de semàntica".
Dilluns 12 de desembre de 2011Examen dels temes 5, 6, 7, 8 i 9

Aula 502 de les 13 a les 14:30
Joan A. Argenter i Joaquim Llisterri
Dimecres 14 de desembre de 2011Tema 10: La pragmàtica (2)Joan A. Argenter
Dilluns 19 de desembre de 2011Tema 11: La variació lingüística (1)Joan A. Argenter
Dimecres 21 de desembre de 2011Tema 11: La variació lingüística (2) Joan A. Argenter
Dilluns 26 de desembre de 2011No lectiu
Dimecres 28 de desembre de 2011No lectiu
Dilluns 2 de gener de 2012No lectiu
Dimecres 4 de gener de 2012No lectiu
Dilluns 9 de gener de 2012Tema 12: El canvi lingüísticJoan A. Argenter
Dimecres 11 de gener de 2012Tema 13: Llengua i societat (1) Joan A. Argenter
Dilluns 16 de gener de 2012Tema 13: Llengua i societat (2)Joan A. Argenter
Dimecres 18 de gener de 2012Examen dels temes 10, 11, 12 i 13

Aula 502 de les 13 a les 14:30
Joan A. Argenter i Joaquim Llisterri
Dilluns 23 de gener de 2012Reavaluació 1r semestre: 23/01/2012 al 03/02/2012.
En aquestes dues setmanes no es podrà programar cap activitat docent, perquè hi haurà un calendari de proves de reavaluació.
(Calendari acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres)
Dimecres 25 de gener de 2012Reavaluació 1r semestre: 23/01/2012 al 03/02/2012.
En aquestes dues setmanes no es podrà programar cap activitat docent, perquè hi haurà un calendari de proves de reavaluació.
(Calendari acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres)
Dilluns 30 de gener de 2012Reavaluació 1r semestre: 23/01/2012 al 03/02/2012.
En aquestes dues setmanes no es podrà programar cap activitat docent, perquè hi haurà un calendari de proves de reavaluació.
(Calendari acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres)
Dimecres 1 de febrer de 2012Prova de reavaluació o examen de la segona convocatòria

Aula 101 de les 10:30 a les 12:30
Joan A. Argenter i Joaquim Llisterri


Lingüística - Introducció a la lingüística (2011-2012) - Calendari
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat autònoma de Barcelona

Last updated: