1.- La naturalesa del llenguatge humà

Guió

La naturalesa del llenguatge humà

Bibliografia

Els prejudicis lingüístics

La universalitat del llenguatge

Semiòtica i comunicació

Comunicació no verbal

Les llengües de signes

El llenguatge com a sistema de signes

Aspectes biològics del llenguatge

La comunicació animal

Orígens i evolució del llenguatge

Llenguatge i cervell

L’adquisició del llenguatge

Criteris de classificació de llengües, universals i tipologia lingüística

Les famílies lingüístiques

Materials

La diversitat i la universalitat del llenguatge

«Lingüística popular» i ciències del llenguatge: els prejudicis lingüístics

La comunicació lingüística i les funcions del llenguatge

El llenguatge com a sistema de signes

Nivells i operacions de l’anàlisi lingüística

La doble articulació del llenguatge humà

Els sistemes de comunicació animal

Els trets de disseny del llenguatge humà

L’origen i l’evolució del llenguatge

Llenguatge i cervell

L’adquisició de la llengua i la facultat de llenguatge

Els criteris de classificació de les llengües

Les famílies lingüístiques

Els universals lingüístics

Exercicis

Test: Els prejudicis lingüístics

Test: El llenguatge com a sistema de signes

Test: l’aspecte biològic del llenguatge

Test: Els criteris de classificació de les llengües

Recursos a Internet

Universalitat i diversitat del llenguatge

Llengües minoritzades i llengües en perill d’extinció

Semiòtica i comunicació

Comunicació no verbal

Llengües de signes

Roman Jakobson

El signe lingüístic: Ferdinand de Saussure

La comunicació animal

Els trets de disseny del llenguatge humà

L’origen i l’evolució del llenguatge

Llenguatge i cervell

L’adquisició de la llengua

Les llengües del món

Pàgines amb enllaços relacionats amb les llengües del món

Universalitat i diversitat del llenguatge

Tipologia lingüística

tornar al principi  tornar endarrere

Introducció a la lingüística (2012-2013) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_12_13_G1/Ling_Index_tem_1_12.html
Last updated: 6/1/13 09:05