2.- L’estructura fonètica

Guió

L’estructura fonètica

Bibliografia

Llengua oral i llengua escrita

Sistemes d’escriptura

Fonètica general (manuals de lingüística)

Fonètica general (manuals de fonètica)

Transcripció fonètica

La producció dels sons de la parla

Les característiques acústiques dels sons de la parla

La percepció dels sons de la parla

Els elements suprasegmentals

Materials

El símbol conceptos_avanzados que es troba en alguns dels materials indica que els conceptes de l’apartat corresponent són de nivell avançat i no formen part del programa de l’assignatura.

Llengua oral i llengua escrita

Sistemes de representació gràfica de la llengua

Les relacions entre sons i grafies - Els alfabets fonètics i la transcripció fonètica

La producció dels sons de la parla: l’aparell fonador

La producció dels sons de la parla: la respiració

La producció dels sons de la parla: la fonació

La producció dels sons de la parla: l’articulació

Els elements segmentals: la classificació articulatòria dels sons de la parla

Les característiques acústiques dels sons de la parla

Els elements segmentals: la classificació acústica dels sons de la parla

La percepció dels sons de la parla: l’audició

La percepció dels sons de la parla: la percepció

Els elements suprasegmentals

Els elements suprasegmentals: l’accent

Els elements suprasegmentals: el to

Els elements suprasegmentals: la melodia i l’entonació

Els elements suprasegmentals: les pauses

Els elements suprasegmentals: la velocitat d’elocució

Els elements suprasegmentals: el ritme

Exercicis

Test: l’estructura fonètica

Exercicis: l’estructura fonètica

Exercicis: l’estructura fonètica - Respostes

Recursos a Internet

Enllaços a recursos per a la fonètica

Fonètica general

Sistemes d’escriptura

Transcripció fonètica

Tipologia fonètica

La producció de la parla

Les característiques acústiques dels sons de la parla

La percepció dels sons de la parla

Elements suprasegmentals

tornar al principi  tornar endarrere

Introducció a la lingüística (2012-2013) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_12_13_G1/Ling_Index_tem_2_12.html
Last updated: 6/1/13 09:06