Guions, bibliografies i materials per temes

1.- Els prejudicis lingüístics

2.- L’estructura fonètica

3.- L’estructura fonològica

tornar endarrere

Introducció a la lingüística (2013-2014) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_13_14_G1/Ling_Index_tem_13.html
Last updated: 13/9/13 18:29