3.- L’estructura fonològica

Guió

L’estructura fonològica

Bibliografia

L’estructura fonològica

Materials

El símbol conceptos_avanzados que es troba en alguns dels materials indica que els conceptes de l’apartat corresponent són de nivell avançat i no formen part del programa de l’assignatura.

Fonètica i fonologia

El concepte de fonema

Els trets distintius i les classes naturals

El sistema de trets distintius de Jakobson i Halle

El sistema de trets distintius de Chomsky i Halle

L’anàlisi fonològica

La síl·laba

Els processos fonològics

Exercicis

Test: L’estructura fonològica

Exercicis: L’estructura fonològica

Exercicis: L’estructura fonològica - Respostes

Recursos a Internet

L’estructura fonològica

tornar al principi  tornar endarrere

Introducció a la lingüística (2013-2014) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_13_14_G1/Ling_Index_tem_3_13.html
Last updated: 14/10/13 07:30