Calendari de treball

Introducció a la lingüística
Curs 2013-2014

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Calendari acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres (Curs 2013-2014)

Dilluns 16 de setembrePresentació de l’assignatura

Tema 1: Els prejudicis lingüístics (1)
Els prejudicis lingüístics. Llengües «fàcils» i llengües «difícils». Llengües «suaus» i llengües «aspres». Llengües amb «molts parlants» i llengües amb «pocs parlants».
Dimecres 18 de setembreTema 1: Els prejudicis lingüístics (2)
Llengües «primitives» i llengües «de cultura». Llengües «pobres» i llengües «riques» en lèxic. Llengües «locals» i llengües «internacionals».
Dilluns 23 de setembre No lectiu
Dimecres 25 de setembreTema 2: L’estructura fonètica (1)
Llengua oral i llengua escrita. Sistemes de representació gràfica de la llengua. Les relacions entre sons i grafies. La transcripció fonètica.
Dilluns 30 de setembreTema 2: L’estructura fonètica (2)
Els elements segmentals.
Dimecres 2 d’octubreTema 2: L’estructura fonètica (3)
Els elements suprasegmentals.
Dilluns 7 d’octubreTema 3: L’estructura fonològica (1)
Fonètica i fonologia. La noció de fonema. Sons de la parla, fons i al·lòfons.
Dimecres 9 d’octubreTema 3: L’estructura fonològica (2)
Els objectius de l’anàlisi fonològica. Els mètodes de l’anàlisi fonològica. Els trets distintius. Els fonemes com a conjunts de trets distintius. L’estructura de la síl·laba.
Dilluns 14 d’octubreTema 3: L’estructura fonològica (3)
Les regles fonològiques. Els processos fonològics.
Dimecres 27 de novembreProva d’avaluació dels temes 1 (Els prejudicis lingüístics), 2 (L’estructura fonètica) i 3 (L’estructura fonològica).


Introducció a la lingüística (2013-2014) - Calendari
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_13_14_G1/calendari_13.html
Last updated: 17/1/14 07:14