2.- L’estructura fonètica

Guió

L’estructura fonètica

Bibliografia

Llengua oral i llengua escrita

Sistemes d’escriptura

Fonètica general (manuals de lingüística)

Fonètica general (manuals de fonètica)

Transcripció fonètica

La producció dels sons de la parla

Els elements suprasegmentals

Materials

El símbol conceptos_avanzados que es troba en alguns dels materials indica que els conceptes de l’apartat corresponent són de nivell avançat i no formen part del programa de l’assignatura.

Llengua oral i llengua escrita

Sistemes de representació gràfica de la llengua

Les relacions entre sons i grafies - Els alfabets fonètics i la transcripció fonètica

La producció dels sons de la parla: l’aparell fonador

Els elements segmentals: la classificació articulatòria dels sons de la parla

Els elements suprasegmentals

Els elements suprasegmentals: l’accent

Els elements suprasegmentals: el to

Els elements suprasegmentals: la melodia i l’entonació

Els elements suprasegmentals: les pauses

Els elements suprasegmentals: la velocitat d’elocució

Els elements suprasegmentals: el ritme

Exercicis

Test: l’estructura fonètica

Exercicis: l’estructura fonètica

Exercicis: l’estructura fonètica - Respostes

Recursos a Internet

Enllaços a recursos per a la fonètica

Fonètica general

Sistemes d’escriptura

Transcripció fonètica

Tipologia fonètica

La producció de la parla

Elements suprasegmentals

tornar al principi  tornar endarrere

Introducció a la lingüística (2014-2015) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_14_15_G1/Ling_Index_tem_2_14.html
Last updated: 12/3/15 19:53