7.- La variació i el canvi lingüístics

Guió

La variació i el canvi lingüístics

Bibliografia

Sociolingüística

Variació lingüística

Variació geogràfica

Variació de gènere

Variació situacional: llengua oral i llengua escrita

El canvi lingüístic

Materials

La variació lingüística

La variació en la comunitat lingüística

La variació geogràfica
(María J. Machuca, 15 de desembre de 2014)

La variació geogràfica

La variació en els grups socials

La variació situacional

L’evolució de les llengües: el canvi lingüístic

La variació com a origen del canvi i l’estudi del canvi en curs

Exercicis

Test: La variació lingüística

Exercicis: La variació lingüística

Exercicis: La variació lingüística - Respostes

Recursos a Internet

Enllaços a recursos sobre sociolingüística

Recursos generals sobre sociolingüística

Variació lingüística

Variació geogràfica

Variació de gènere

El canvi lingüístic

tornar al principi  tornar endarrere

Introducció a la lingüística (2014-2015) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_14_15_G1/Ling_Index_tem_7_14.html
Last updated: 14/12/14 19:07