Guions, bibliografies i materials per temes

1.- La naturalesa del llenguatge humà

2.- L’estructura fonètica

3.- L’estructura fonològica

tornar endarrere

Introducció a la lingüística (2015-2016, Grup 3) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_15_16_G3/Ling_Index_tem_15_G3.html
Last updated: 21/8/15 15:23

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.