2.- L’estructura fonètica

Guió

L’estructura fonètica

Bibliografia

Llengua oral i llengua escrita

Sistemes d’escriptura

Fonètica general (manuals de lingüística)

Fonètica general (manuals de fonètica)

Transcripció fonètica

Els elements suprasegmentals

Materials

El signe conceptos_avanzados que es troba en alguns materials indica que els conceptes de l’apartat corresponent són de nivell avançat i no formen part del programa de l’assignatura.

Llengua oral i llengua escrita

Sistemes de representació gràfica de la llengua

Les relacions entre sons i grafies - Els alfabets fonètics i la transcripció fonètica

La producció dels sons de la parla: L’aparell fonador

Els elements segmentals: La classificació articulatòria dels sons de la parla

Els elements suprasegmentals

Els elements suprasegmentals: L’accent

Els elements suprasegmentals: El to

Els elements suprasegmentals: La melodia i l’entonació

Els elements suprasegmentals: Les pauses

Els elements suprasegmentals: La velocitat d’elocució

Els elements suprasegmentals: El ritme

Exercicis

Test: L’estructura fonètica

Test: Els símbols de transcripció de l’Alfabet Fonètic Internacional

Test: Els elements suprasegmentals

Exercicis: L’estructura fonètica

Exercicis: L’estructura fonètica - Respostes

Recursos a Internet

Enllaços a recursos per a la fonètica

Fonètica general

Sistemes d’escriptura

Transcripció fonètica

Tipologia fonètica

La producció de la parla

Elements suprasegmentals

tornar al principi  tornar endarrere
Introducció a la lingüística (2016-2017) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: