6.- L’estructura semàntica

Guió

L’estructura semàntica

Bibliografia

L’estructura semàntica

Materials

El significat lèxic

El significat i la interpretació dels enunciats

Les relacions de significat en l’oració

El contingut proposicional i les relacions de sentit entre proposicions

El significat en el discurs

Exercicis

Test: L’estructura semàntica

Exercicis: L’estructura semàntica

Exercicis: L’estructura semàntica - Respostes

Recursos a Internet

Semàntica

Lèxic

Bases de dades lèxiques en línia

tornar al principi  tornar endarrere
Introducció a la lingüística (2017-2018) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: