1 - La naturalesa del llenguatge

Guió

La naturalesa del llenguatge

Bibliografia

La universalitat del llenguatge

Els prejudicis lingüístics

Semiòtica i comunicació

Comunicació no verbal

Les llengües de signes

El llenguatge com a sistema de signes

Aspectes biològics del llenguatge

La comunicació animal

Orígens i evolució del llenguatge

Llenguatge i cervell

L’adquisició del llenguatge

Criteris de classificació de llengües, universals i tipologia lingüística

Les famílies lingüístiques

Materials

La diversitat i la universalitat del llenguatge

«Lingüística popular» i ciències del llenguatge: els prejudicis lingüístics

La comunicació lingüística i les funcions del llenguatge

El llenguatge com a sistema de signes

Nivells i operacions de l’anàlisi lingüística

La doble articulació del llenguatge

Els sistemes de comunicació animal

Els trets de disseny del llenguatge

L’origen i l’evolució del llenguatge

Llenguatge i cervell

L’adquisició de la llengua i la facultat de llenguatge

Els universals lingüístics

Els criteris de classificació de les llengües

Les famílies lingüístiques

Exercicis

Test: Els prejudicis lingüístics

Test: El llenguatge com a sistema de signes

Test: L’aspecte biològic del llenguatge

Test: Els criteris de classificació de les llengües

Recursos a Internet

Universalitat i diversitat del llenguatge

Llengües minoritzades i llengües en perill d’extinció

Semiòtica i comunicació

Comunicació no verbal

Llengües de signes

La comunicació animal

Els trets de disseny del llenguatge humà

L’origen i l’evolució del llenguatge

Llenguatge i cervell

L’adquisició de la llengua

Les llengües del món

Tipologia lingüística

tornar al principi  tornar endarrere
Introducció a la lingüística (2017-2018) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: