3 - L’estructura fonològica

Guió

L’estructura fonològica

Bibliografia

L’estructura fonològica

Materials

El signe conceptos_avanzados que es troba en alguns materials indica que els conceptes de l’apartat corresponent són de nivell avançat i no formen part del programa de l’assignatura.

Fonètica i fonologia

El concepte de fonema

Els trets distintius i les classes naturals

El sistema de trets distintius de Jakobson i Halle

El sistema de trets distintius de Chomsky i Halle

L’anàlisi fonològica

Els processos fonològics

Exercicis

Test: l’estructura fonològica

Exercicis: l’estructura fonològica

Exercicis: l’estructura fonològica - Respostes

Recursos a Internet

L’estructura fonològica

tornar al principi  tornar endarrere
Introducció a la lingüística (2017-2018) - Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: