Guions, bibliografies i materiales per temes

1. La naturalesa del llenguatge humà: el llenguatge i les llengües

Guió

Bibliografia essencial

Bibliografia complementària

Materials

L’origen del llenguatge

La comunicació animal

Llenguatge i cervell

Els trets de disseny i les característiques del llenguatge humà

La facultat de llenguatge

Universalitat i diversitat del llenguatge

Les propietats generals de les llengües

Gramàtica universal i gramàtica particular

Els criteris de classificació de les llengües

Les famílies lingüístiques

Els universals lingüístics

Exercicis

Test: l’aspecte biològic del llenguatge

Test: Els criteris de classificació de les llengües

Recursos a Internet

Universalitat i diversitat del llenguatge

Especificitat biológica del llenguatge

Planes amb enllaços relacionats amb les llengües del món

Sistemes d’escriptura

Llengües minoritzades i llengües en perill d’extinció

Tipologia lingüística

tornar al principi  tornar endarrere

2. L’estructura de la llengua i el coneixement lingüístic

Guió

Bibliografia essencial

Bibliografia complementària

Materials

La comunicació lingüística i les funcions del llenguatge

El signe lingüístic, les relacions entre el signes i els nivells i operacions de l’anàlisi lingüística

La creativitat lingüística i el llenguatge com a sistema de coneixement

Principis i paràmetres

Exercicis

Test: El llenguatge com a sistema de signes

Recursos a Internet

Semiòtica

Llenguatge de signes

Comunicació no verbal

tornar al principi  tornar endarrere

3. L’estructura fonètica

Guió

Bibliografia essencial

Bibliografia complementària

Materials

Llengua oral i llengua escrita

Les relacions entre sons i grafies - Els alfabets fonètics i la transcripció fonètica

Fonètica i estudi de la llengua

La producció dels sons de la parla

La classificació articulatòria dels elements segmentals

Les característiques acústiques dels sons de la parla

La percepció dels sons de la parla

Els elements suprasegmentals

Exercicis

Test: l’estructura fonètica

Recursos a Internet

Enllaços a recursos per a la fonètica

Fonètica general

Transcripció fonètica

Sistemes d’escriptura

Elements suprasegmentals

La producció de la parla

Fonètica acústica

tornar al principi  tornar endarrere

4. L’estructura fonològica

Guió

Bibliografia essencial

Bibliografia complementària

Materials

Fonètica i fonologia

Fonema i al·lòfons

L’anàlisi fonològica

Trets distintius

Els trets distintius de Jakobson i Halle

Els trets distintius de Chomsky i Halle

Processos fonològics

La síl·laba

Exercicis

Exercicis: l’estructura fonològica

Test: l’estructura fonològica

Recursos a Internet

Fonologia

tornar al principi  tornar endarrere

5. L’estructura morfològica

Guió

Bibliografia essencial

Bibliografia complementària

Materials

El concepte de paraula

Les unitats de l’anàlisi morfològica

L’estructura de la paraula

Processos morfològics

Tipologies morfològiques

Exercicis

Exercicis: l’estructura morfològica

Test: l’estructura morfològica

Recursos a Internet

Morfologia

tornar al principi  tornar endarrere

6. L’estructura sintàctica

Guió

Bibliografia essencial

Bibliografia complementària

Materials

L’oració i les unitats d’anàlisi sintàctica

Categories i funcions

Els constituents immediats i l’anàlisi sintàctica

L’estructura dels constituents

Ordre dels constituents de l’oració i tipologia lingüística

L’estructura funcional de l’oració: tema i rema

Exercicis

Test: l’estructura sintàctica

Recursos a Internet

Sintaxi

tornar al principi  tornar endarrere

7. L’estructura semàntica

Guió

Bibliografia essencial

Bibliografia complementària

Materials

Exercicis

Recursos a Internet

tornar al principi  tornar endarrere


Lingüística General I (1999-2000)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_gen_99_2000/Ling_Gen_Index_tem.html
Last updated: 1/11/15 15:25