line_red

Calendari de classes
Lingüística General I
segon semestre, curs 1999-2000
Joaquim Llisterri

line_red

22 de febrerPresentació del curs
1. Naturalesa del llenguatge humà: el llenguatge i les llengües (I)
24 de febrer1. Naturalesa del llenguatge humà: el llenguatge i les llengües (II)
29 de febrer1. Naturalesa del llenguatge humà: el llenguatge i les llengües (III)
2 de març1. Naturalesa del llenguatge humà: el llenguatge i les llengües (IV)
7 de març1. Naturalesa del llenguatge humà: el llenguatge i les llengües (V)
9 de març2. L’estructura de la llengua i el coneixement lingüístic (I)
14 de març2. L’estructura de la llengua i el coneixement lingüístic (II)
16 de març3. L’estructura fonètica (I)
21 de març3. L’estructura fonètica (II)
23 de març3. L’estructura fonètica (III)
28 de març3. L’estructura fonètica (IV)
30 de març4. L’estructura fonològica (I)
4 d’abril4. L’estructura fonològica (II)
6 d’abril4. L’estructura fonològica (III)
11 d’abril4. L’estructura fonològica (IV)
13 d’abril5. L’estructura morfològica (I)
27 d’abril5. L’estructura morfològica (II)
2 de maig5. L’estructura morfològica (III)
4 de maig5. L’estructura morfològica (IV)
9 de maig5. L’estructura sintàctica (I)
11 de maig5. L’estructura sintàctica (II)
16 de maig5. L’estructura sintàctica (III)
18 de maig5. L’estructura sintàctica (IV)
23 de maig6. L’estructura semàntica (I)
25 de maig6. L’estructura semàntica (II)
30 de maig6. L’estructura semàntica (III)
1 de juny6. L’estructura semàntica (IV)

line_red

Calendari - Lingüística General I (1999-2000)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_gen_99_2000/calendari_ling_gen.html
Last updated: 15/09/06 15:41

line_red