0. Conceptes generals i prejudicis lingüístics

Lingüística Aplicada a la Traducció, 2000-2001

M. Teresa Espinal - Joaquim Llisterri

line_red


Guió

La diversitat del llenguatge.

¿Hi ha llengües millors i pitjors, primitives i avançades, fàcils i difícils, aspres i dolces, etc.?

Bibliografia específica

recomanat Treballs especialment recomanats

BERNÁRDEZ, E. (1999)   ¿Qué son las lenguas?   Madrid: Alianza Editorial (Filología y Lingüística).

recomanat MORENO CABRERA, J.C. (2000)   La dignidad e igualdad de las lenguas. Crítica de la discriminación lingüística.   Madrid: Alianza Editorial (Filología y Lingüística). recomanat TUSON, J. (1988)   Mal de llengües. A l’entorn dels prejudicis lingüístics.   Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal, 36), 1991 8ena edició. Trad. libre del autor:   Los prejuicios lingüísticos.   Barcelona. Octaedro (Lenguaje y Comunicación), 1997. YAGUELLO, M. (1988)   Catalogue des idées reçues sur le langage.   Paris: Éditions du Seuil (Point Virgule).

Bibliografia complementària

BAUER, L.- TRUDGILL, P. (Eds.) (1998)   Language myths.   Hardmondsworth: Penguin Books (Language & Linguistics).

line_red

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 17/09/06 14:03

line_red