line_red

Calendari de classes
Lingüística Aplicada a la Traducció
primer semestre, curs 2000-2001
M. Teresa Espinal (Grup 2)
Joaquim Llisterri (Grup 1)

line_red

20 de setembrePresentació del curs
Tema 0: Conceptes generals i prejudicis lingüístics
22 de setembreTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (I)
27 de setembreTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (II)
29 de setembreTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (III)
4 d’octubreTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (IV)
6 d’octubreTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (V)
11 d’octubreTema 2: L’estructura fonètica i l’estructura fonològica (I)
13 d’octubreTema 2: L’estructura fonètica i l’estructura fonològica (II)
18 d’octubreTema 2: L’estructura fonètica i l’estructura fonològica (III)
20 d’octubreTema 3: L’estructura morfològica i el significat lèxic (I)
25 d’octubreTema 3: L’estructura morfològica i el significat lèxic (II)
27 d’octubreTema: l’estructura morfològica i el significat lèxic (III)
8 de novembreTema 3: L’estructura morfològica i el significat lèxic (IV)
10 de novembreTema 4: L’estructura sintàctica (I)
15 de novembreTema 4: L’estructura sintàctica (II)
17 de novembreTema 4: L’estructura sintàctica (III)
22 de novembreTema 4: L’estructura sintàctica (IV)
24 de novembreTema 5: L’estructura semàntica (I)
29 de novembreTema 5: L’estructura semàntica (II)
1 de desembreTema 5: L’estructura semàntica (III)
13 de desembreTema 5: L’estructura semàntica (IV)
15 de desembreTema 6: L’actuació lingüística (I)
20 de desembreTema 6: L’actuació lingüística (II)
22 de desembreTema 7: La variació lingüística (I)
10 de generTema 7: La variació lingüística (II)
12 de generTema 8: La traducció (I)
17 de generTema 8: La traducció (II)
19 de generTema 8: La traducció (III)

line_red

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_trad_00_01/calendari_00_sem1.html
Last updated: 17/09/06 14:11

line_red