line_red

Calendari de classes
Lingüística Aplicada a la Traducció
segon semestre, curs 2000-2001
M. Teresa Espinal (Grup 3)
Joaquim Llisterri (Grup 4)

line_red

21 de febrerPresentació del curs
Tema 0: Conceptes generals i prejudicis lingüístics
23 de febrerTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (I)
28 de febrerTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (II)
2 de marçTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (III)
7 de marçTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (IV)
9 de marçTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (V)
14 de marçTema 2: L’estructura fonètica i l’estructura fonològica (I)
16 de marçTema 2: L’estructura fonètica i l’estructura fonològica (II)
21 de marçTema 2: L’estructura fonètica i l’estructura fonològica (III)
23 de marçTema 3: L’estructura morfològica i el significat lèxic (I)
28 de marçTema 3: L’estructura morfològica i el significat lèxic (II)
30 de marçTema 3: L’estructura morfològica i el significat lèxic (III)
4 d’abrilTema 3: L’estructura morfològica i el significat lèxic (IV)
6 d’abrilTema 4: L’estructura sintàctica (I)
18 d’abrilTema 4: L’estructura sintàctica (II)
20 d’abrilTema 4: L’estructura sintàctica (III)
25 d’abrilTema 4: L’estructura sintàctica (IV)
27 d’abrilTema 5: L’estructura semàntica (I)
2 de maigTema 5: L’estructura semàntica (II)
4 de maigTema 5: L’estructura semàntica (III)
9 de maigTema 5: L’estructura semàntica (IV)
11 de maigTema 6: L’actuació lingüística (I)
16 de maigTema 6: L’actuació lingüística (II)
18 de maigTema 7: La variació lingüística (I)
23 de maigTema 7: La variació lingüística (II)
25 de maigTema 8: La traducció (I)
30 de maigTema 8: La traducció (II)
1 de junyTema 8: La traducció (III)

line_red

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 17/09/06 14:02

line_red