Calendari de classes
Lingüística Aplicada a la Traducció
primer semestre, curs 2001-2002
M. Teresa Espinal (Grup 1)
Joaquim Llisterri (Grup 2)

19 de setembreTema 0: Conceptes generals i prejudicis lingüístics
21 de setembreTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (1)
26 de setembreTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (2)
28 de setembreTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (3)
3 d’octubreTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (4)
5 d’octubreTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (5)
10 d’octubreTema 2: L’estructura fonètica i l’estructura fonològica (1)
17 d’octubreTema 2: L’estructura fonètica i l’estructura fonològica (2)
19 d’octubreTema 2: L’estructura fonètica i l’estructura fonològica (3)
24 d’octubreTema 3: L’estructura morfològica i el significat lèxic (1)
26 d’octubreTema 3: L’estructura morfològica i el significat lèxic (2)
7 de novembreTema 3: L’estructura morfològica i el significat lèxic (3)
9 de novembreTema 4: L’estructura sintàctica (1)
14 de novembreTema 4: L’estructura sintàctica (2)
16 de novembreTema 4: L’estructura sintàctica (3)
21 de novembreTema 4: L’estructura sintàctica (4)
23 de novembreTema 5: L’estructura semàntica (1)
28 de novembreTema 5: L’estructura semàntica (2)
30 de novembreTema 5: L’estructura semàntica (3)
5 de desembreTema 5: L’estructura semàntica (4)
12 de desembreTema 6: L’actuació lingüística (1)
14 de desembreTema 6: L’actuació lingüística (2)
19 de desembreTema 7: La variació lingüística (1)
9 de generTema 7: La variació lingüística (2)
11 de generTema 8: La traducció (1)
16 de generTema 8: La traducció (2)
18 de generTema 8: La traducció (3)

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 14.09.01 17:11