Calendari de classes
Lingüística Aplicada a la Traducció
segon semestre, curs 2001-2002
M. Teresa Espinal (Grup 3)
Joaquim Llisterri (Grup 4)

20 de febrerPresentació del curs
Tema 0: Conceptes generals i prejudicis lingüístics (1)
22 de febrerTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (1)
27 de febrerTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (2)
1 de marçTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (3)
6 de marçTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (4)
8 de marçTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (5)
13 de marçTema 2: L’estructura fonètica i l’estructura fonològica (1)
15 de marçTema 2: L’estructura fonètica i l’estructura fonològica (2)
20 de marçTema 2: L’estructura fonètica i l’estructura fonològica (3)
22 de marçTema 3: L’estructura morfològica i el significat lèxic (1)
3 d’abrilTema 3: L’estructura morfològica i el significat lèxic (2)
5 d’abrilTema 3: L’estructura morfològica i el significat lèxic (3)
10 d’abrilTema 4: L’estructura sintàctica (1)
12 d’abrilTema 4: L’estructura sintàctica (2)
17 d’abrilTema 4: L’estructura sintàctica (3)
19 d’abrilTema 4: L’estructura sintàctica (4)
24 d’abrilTema 5: L’estructura semàntica (1)
26 d’abrilTema 5: L’estructura semàntica (2)
3 de maigTema 5: L’estructura semàntica (3)
8 de maigTema 5: L’estructura semàntica (4)
10 de maigTema 6: L’actuació lingüística (1)
15 de maigTema 6: L’actuació lingüística (2)
17 de maigTema 7: La variació lingüística (1)
22 de maigTema 7: La variació lingüística (2)
24 de maigTema 8: La traducció (1)
29 de maigTema 8: La traducció (2)
31 de maigTema 8: La traducció (3)

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 5/2/02 12:34