Lingüística Aplicada a la Traducció (2005-2006)
Comentaris a les activitats

line_red

ball_blue Qüestions generals
ball_blue Les llengües de signes
ball_blue Les llengües a Catalunya
ball_blue Les obres lexicogràfiques
ball_blue La traducció
line_red

Questions generals

Les llengües de signes

Les llengües a Catalunya

Les obres lexicogràfiques

La traducció

line_red

Lingüística Aplicada a la Traducció (2005-2006) - Comentaris a les activitats
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_trad_05_06/Comentaris_activitats.html
Darrera actualització: 12/06/06 03:19

line_red