Lingüística Aplicada a la Traducció (2005-2006)
Dades estadístiques sobre les qualificacions

line_red

Segona convocatòria (setembre de 2006)

Grup Examen
final
Grup 1Mitjana5,44
 Màxima8,15
 Mínima3,95
 Desviació típica1,14
   
Grup 3Mitjana5,19
 Màxima7,30
 Mínima3.7
 Desviació típica0.90

Primera convocatòria (juny de 2006)

Grup Activitat
1
Activitat
2
Activitat
3
Activitat
4
Examen
final
Qualificació
final
Grup 1Mitjana6,115,555,846,366,266,1
 Màxima9,509,509,909,758,788,7
 Mínima2,000,000,000,003,203
 Desviació típica1,872,132,392,191,301,3
        
Grup 3Mitjana5,355,114,816,296,045,6
 Màxima9,509,259.909,908,559,3
 Mínima0,000,000,003,002,301,7
 Desviació típica2,432,163,002,151,451,6

line_red

Lingüística Aplicada a la Traducció (2005-2006) - Dades estadístiques sobre les qualificacions
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_trad_05_06/Estadistica_qualificacions_05_06.html
Last updated: 05/09/06 08:47

line_red