Lingüística Aplicada a la Traducció (2006-2007)
Comentaris a les activitats

line_red

ball_blue Qüestions generals
ball_blue Activitat 1: La naturalesa del llenguatge humà
ball_blue Activitat 2: La traducció
line_red

Questions generals

Activitat 1: La naturalesa del llenguatge humà

Activitat 2: La traducció


line_red

Comentaris a les activitats - Lingüística Aplicada a la Traducció (2006-2007)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_trad_06_07/Comentaris_activitats.html
Last updated: 2/7/09 18:14

line_red